SAİ 496 Staj Dersi Hakkında

SAİ 496 STAJ DERSİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan SAİ 496 STAJ Dersi genel olarak, sağlık birimlerinin tıbbi organizasyonun işleyişi ile idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişinin uygulama eğitimini amaçlar.

SAİ 496 STAJ Dersi, haftada 3 iş günü ve bir öğretim dönemi sürelidir. SAİ 496 STAJ, 8. yarıyıl dersi olup her öğretim yılının bahar döneminde açılır. Staj Dersinin kesin uygulama tarihleri Hacettepe Üniversitesi Akademik Takvimi’ne uygun olarak belirlenir.


Görevliler

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet TOP

Staj Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TOP

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ersen ALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ

Arş. Gör. Dr. Seda AYDAN

Arş. Gör. Dr. Songül ÇINAROĞLU

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Gamze BAYIN DONAR


Staj Dersinin Ön Koşulu

Öğrencilerin Staj Dersini alabilmesi için Staj Yönergesi hükümlerine göre ön koşul niteliğinde olan dersleri almış ve başarılı olmuş olmaları gerekmektedir.

Ön Koşul Dersler:

SAİ 128 Yönetimin Temel İlkeleri

SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAİ 254 Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAİ 278 Türkiye Sağlık Sistemi

SAİ 345 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I

SAİ 346 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü

D Blok  4. Kat
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel : 0 (312) 297 63 56  |  297 63 57  |  297 63 58
Faks : 0 (312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 17,09.2018