Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada.. Peki ya sen?
2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Makaleler

2022(12) 2021(45) 2020(48) 2019(49) 2018(43)

 

2022

 

(1) Assessment of Relationship Between Physicians' Malpractice Experience and Fear of Malpractice

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.203-211, 2022 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uğrak U., IŞIK O.


(2) Exploring the nexus of equality and efficiency in healthcare

International Journal of Productivity and Performance Management, cilt.71, sa.2, ss.1-20, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(3) The Problems Experienced by Employees with Chronic Disease during the COVID-19 Pandemic

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.19, sa.1, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tengilimoglu D., Goenuellue U., IŞIK O. , TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O., et al.


(4) ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVENESS OF SURGICAL CLIPPING AND ENDOVASCULAR COIL METHODS IN THE TREATMENT OF UNRUPTURED CEREBRAL ANEURYSMS

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.1, ss.189-198, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

KAR A., ŞAHİN İ., ŞAHİN B.


(5) Distributive Pattern of Health Services Utilization under Public Health Reform and Promotion in Turkey

Value in Health Regional Issues, cilt.1, sa.1, ss.1-9, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S. , Çalişkan Z.


(6) Mediator roles of resilience and intolerance of uncertainty in the effect of healthcare professionals? coronavirus stigma on stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.1, ss.1-8, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Arıkan G., Kartal N. , Seyhan F., Aydan S.


(7) Socio-demographic Factors Associated with Utilization of Breast and Cervical Cancer Screening Methods in Turkey

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.37, ss.23-31, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ÜREK D., KARAMAN S. , BİLGİN İ., IŞIK O. , UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Covid-19 Sürecinde Türkiye?de Aşı Tereddüdü ile Google Arama Hacmi Verileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.24, sa.1, ss.1-22, 2022 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERİGÜÇ G. , KARTAL N. , ARIKAN G.


(9) İllerde Yaşam Endeksi Göstergelerinin Bazıları ve Sağlık Göstergelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.1, ss.213-222, 2022 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(10) MULTI-DIMENSIONAL DETERMINANTS OF CANCER INCIDENCE, CANCER DEATHS AND CANCER-RELATED YEARS OF LIFE LOST

World Cancer Research Journal, cilt.9, ss.1-9, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Şahin B. , İlgün G.


(11) Costs of unnecessary repeated diagnostic tests in cholecystectomy

International Journal Of Health Planning And Management, cilt.37, ss.1-10, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Aslan H., Top M.


(12) Risk factors of deaths related to cardiovascular diseases in World Health Organization (WHO) member countries

HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, cilt.30, sa.1, ss.73-80, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


2021

(1) Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesinde Güvenlik Tutumları Anketi: Bibliyometrik Bir Analiz

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.829-866, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYA S.


(2) Türkiye?de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.353-360, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayın Donar G.


(3) Predictors of financial toxicity and its associations with health-related quality of life and treatment non-adherence in Turkish cancer patients.

Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(4) Yaşlı Nüfus ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veriye Dayalı Bir Uygulama

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.26, ss.314-324, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., BİÇER İ.


(5) OECD Ülkelerinde Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.127-138, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydan S. , Arıkan C.


(6) DETERMINANTS OF HEALTH SYSTEM PERFORMANCE IN EUROPE: A STUDY BASED ON CLUSTERING ANALYSIS

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.682-689, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİRCİ Ş. , KONCA M.


(7) Comparison of Top down and Bottom up Cost Approaches in Colon and Rectal Cancer Treatment

Health, cilt.13, ss.90-109, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


(8) Impacts of COVID-19 pandemic period on depression, anxiety and stress levels of the healthcare employees in Turkey

LEGAL MEDICINE, cilt.48, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tengilimoglu D., ZEKİOĞLU A., TOSUN N., IŞIK O. , Tengilimoglu O.


(9) Aşı Karşıtlığı ve Ekonomisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.375-398, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(10) COMPARISON OF EUROPEAN COUNTRIES?HEALTHINDICATORS AND HEALTH EXPENDITURES BY CLUSTERINGANALYSIS

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.365-377, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİRCİ Ş. , KONCA M.


(11) The Effects of Public Health and Social Spendings on Health Outcomes: A Panel Data Analysis of OECD Countries

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.469-482, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydan S. , Bayın Donar G. , Arıkan C.


(12) The changing pattern of European country groups: Economic, financial, and health indicators, 2000?2015

Acta Oeconomica, cilt.71, sa.4, ss.609-629, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S. , Top M.


(13) Uluslararası Göçün Sağlık Statüsüne Etkisinin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.32, sa.4, ss.1382-1402, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IŞIK O. , ÇİLHOROZ Y.


(14) SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET HATASI TELAFİ STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.533-554, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mete B., Uğurluoğlu Ö.


(15) Ev Diyalizine Yönelik Yapılan Ekonomik Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.716-726, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİR H., YALÇIN BALÇIK P.


(16) The effect of increases in the Syrian refugee population in Turkey on public maternal and child health outcomes

Health Care For Women International, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(17) Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.351-367, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaya S. , Koca G. Ş. , Kartal N. , Çilhoroz Y. , Akturan S.


(18) Determining the factors affecting the technical efficiency scores of public hospitals using different regression methods

BENCHMARKING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.28, ss.2202-2215, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B. , İLGÜN G. , SÖNMEZ S.


(19) Cluster analysis of health systems in Europe according to life expectancy at birth

International Journal Of Health Planning And Management, cilt.36, ss.1-10, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Çınaroğlu S.


(20) Health literacy of cardiology patients: determinants and effects on patient outcomes

Social Work In Health Care, cilt.61, ss.1-18, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Teleş M., Kaya S.


(21) FİNANSAL TOKSİSİTE: KANSER BAKIMINDA YENİ BİR YAN ETKİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.651-680, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(22) Yapay Zekâ: Sağlık Hizmetlerinden Uygulamalar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.23, sa.2, ss.573-588, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİLHOROZ Y. , IŞIK O.


(23) Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Aydan S. , Donar G. B. , Arikan C.


(24) Interaction Between Self-rated Health and Labour Force Participation: A Panel Data Probit Model with Survival Estimates

Journal of Health Management, cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(25) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi, cilt.14, sa.3, ss.784-799, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOCA G. Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(26) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences (IJCS), cilt.14, sa.2, ss.1045-1051, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlgün G., Polat Ö. F. , Şahin B.


(27) Evaluating the Factors (Stress, Anxiety and Depression) Affecting the Mental Health Condition of Nurses During the COVID-19 Pandemic

EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

IŞIK O. , Tengilimoglu D., TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O.


(28) Intensive Care Unit Services Preparedness for the Pandemic: An Efficiency Analysis

Health Services Insights, cilt.1, sa.1, ss.1-22, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(29) Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Karşılaştırması: Kesitsel Bir Çalışma

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.1, ss.1-8, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Y. S. , Şahin B.


(30) Need for balanced perspective in health technology assessment for low- and middle-income countries

Hacettepe Journal of Health Administration, cilt.24, sa.4, ss.885-902, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinaroğlu S.


(31) Evaluation of the Availability of Hospital-Based Health Technology Assessment in Public and Private Hospitals in Turkey: Ankara Province Sample

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, cilt.25, ss.165-171, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Artun E. D. , ŞAHİN B.


(32) Assessment of Relationship between Hospital Resource Management Capacity and Characteristics of Hospitals and Managers

KONURALP TIP DERGISI, cilt.13, sa.2, ss.299-311, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Aktan T., ŞAHİN B.


(33) Associated patient demographic characteristics and disease-related self-care behaviors with diabetes: a mediation model

Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, cilt.1, sa.1, ss.1-8, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(34) Bir Devlet Hastanesinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli ile İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, sa.3, ss.91-104, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OĞUZ ALRAMAZANOĞLU B., KAYA S. , GÖZLÜ K.


(35) Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic

Yuksekogretim Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.607-616, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

IŞIK O. , TENGİLİMOĞLU D., ŞENEL TEKİN P., TOSUN N., ZEKİOĞLU A.


(36) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.1126-1142, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİM B. , UĞURLUOĞLU Ö.


(37) Emergency department visits following discharge:Implications for healthcare management

International Journal of Healthcare Management, cilt.14, sa.4, ss.1373-1381, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaya S. , Sain Güven G. , Teleş M., Aydan S. , Kar A., Bahçecioğlu Mutlu A. B. , et al.


(38) COVID-19 PANDEMİSİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMLARINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMLARI VE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.867-884, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Samancı S. , Yorgancıoğlu Tarcan G.


(39) Salgın Hastalıkların Yayılmasında Göçün Rolü

TURAN-SAM, cilt.13, sa.49, ss.147-154, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadağ M., Çilhoroz Y., Işık O.


(40) The impact of transformational leadership on employee attitudes: implications for human resources

iddle East Journal of Management, cilt.8, ss.1-8, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akdere M., Top M. , Tarcan M.


(41) POSTOPERATİF YATIŞ SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.665-679, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KANDEMİR TÜRE A., ŞAHİN B.


(42) Distribution of Health Human Resources in Turkey in Provincial Level and a Need for More Effective Policy

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.235-254, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çınaroğlu S.


(43) Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.186-202, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(44) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences, cilt.14, sa.2, ss.1045-1051, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POLAT Ö. F. , İLGÜN G., ŞAHİN B.


(45) Socio-demographic characteristics affect health information seeking on the Internet in Turkey

HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Demirci Ş. , Uğurluoğlu Ö. , Konca M. , Çakmak C.


2020

(1) Costs analysis of diabetes mellitus: A study based on hospital invoices and diagnosis related groups

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.9, sa.1, ss.23-31, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Aslan H., Akyürek Ç. E. , Aslan E. Ç.


(2) Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.53-57, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B.


(3) YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, ss.211-219, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kartal N. , Erigüç G.


(4) Assessment of The Factors Affecting The Radiation Protection Levels of Radiology Department Personnel at A University Hospital

Archives of Advances in Biosciences, cilt.11, sa.1, ss.8-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVİK H., İLGÜN G., ŞAHİN B.


(5) Hastane Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmetkar Liderlik Özelliklerine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.725-736, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topaktaş G., Işık O.


(6) Technical efficiency of healthcare systems in African countries: An application based on data envelopment analysis

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.9, sa.1, ss.62-68, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Konca M. , Sapaz B.


(7) Dijital pazarlama kanalları: Özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir inceleme

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.339-351, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Comparative regression performances of machine learning methods optimising hyperparameters: application to health expenditures

International Journal of Bioinformatics Research and Applications, cilt.16, sa.4, ss.387-407, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinaroğlu S. , Başer O.


(9) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.89-97, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(10) Poverty effects of public health reforms in Turkey: A focus on out-of-pocket payments

JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ÇINAROĞLU S.


(11) Mavi Okyanus Stratejisi ve Sağlık Sektörü Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.245-261, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uğrak U., Uğurluoğlu Ö.


(12) Investigation of factors affecting efficiency of primary healthcare in Turkey with two-stage data envelopment analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İLGÜN G. , ŞAHİN B.


(13) Usage of Copas Test and Shrinkage Models to Predict Out-of-Pocket Health Expenditures

Turkiye Klinikleri J Biostat., cilt.12, sa.3, ss.25-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinaroğlu S.


(14) SAĞLIK KURULUŞLARININ VİZYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

International Journal of Management Economics and Business, cilt.16, sa.2, ss.385-400, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARTAL N. , UĞURLUOĞLU Ö.


(15) The Impact of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

Erciyes Medical Journal, cilt.42, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orak S. , Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö. , Işık O.


(16) Sağlık Hizmetlerinde Sevk Sistemi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.166-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(17) Google arama hacmi verileri ile Türkiye?de hastalık farkındalık günlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.177-188, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayın Donar G.


(18) Sağlık Hizmetlerinde SWOT Analizi?nin Kullanımı Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, sa.2, ss.218-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİLHOROZ Y. , UĞURLUOĞLU Ö.


(19) The Impacts of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.42, sa.2, ss.218-222, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Karaman S. , Ürek D. , Bilgin Demir İ. , Uğurluoğlu Ö. , Işık O.


(20) Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.451-464, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Korku C., Kaya S.


(21) The effects of communication skills levels of health professionals on the dimensions of the Johari Window model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.434-446, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Koca G. Ş. , Erigüç G.


(22) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği

Ankara Medical Journal, cilt.20, sa.2, ss.254-268, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gözlü K., Kaya S.


(23) Malpraktis Korku Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.261-272, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uğrak U., Işık O.


(24) Advertising bans in the health sector: A case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.17-23, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞANTAŞ F., Santas G. , UĞURLUOĞLU Ö.


(25) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

Operations Research for Health Care, cilt.27, sa.100275, ss.1-13, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(26) Örgütsel Güvenin İhbarcılık (Whistleblowing) Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Çalışma

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.29, sa.6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IŞIK O. , ORAK S. , Balas S.


(27) Modelling Unbalanced Catastrophic Health Expenditure Data by Using Machine?Learning Methods

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, cilt.1, sa.1, ss.1-14, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(28) Health behaviors and health services accessibility factors associated with diabetes: a propensity score matching analysis

Expert Review of Endocrinology & Metabolism, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(29) Evaluating patient safety culture at a private hospital

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ozcan T. H. , KAYA S. , Teles M.


(30) Changes in hospital efficiency and size: An integrated propensity score matching with data envelopment analysis

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, cilt.1, sa.1, ss.10-30, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(31) An Experimental Comparison of Traditional and Machine Learning Methods Prediction Performances: A Study on Health Outcomes

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.23-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S.


(32) Efficiency in health services based on professionals consensus quality indicators

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(33) An Evaluation of Verbal, Physical, and Sexual Violence Against Healthcare Workers in Ankara, Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, cilt.16, sa.4, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Demirci Ş. , Uğurluoğlu Ö.


(34) Prevalence of upper respiratory tract infections and associated factors among children in Turkey

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, cilt.25, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(35) Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.41-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(36) ?Hasta mı, Müşteri mi?? Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.375-383, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydan S.


(37) Dijital epidemiyoloji

Turkish Journal of Public Health, cilt.18, sa.2, ss.192-203, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayın Donar G.


(38) The effect of mushroom management style and perceived supervisor support on employee performance: 'An application with university hospital employees'

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yorgancıoğlu Tarcan G. , Erigüç G. , Kartal N. , Şeyma Koca G., Karahan A.


(39) Akılcı İlaç Kullanımı: Aile Hekimlerinde Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.402-412, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , SELVİ S.


(40) Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.21, ss.471-492, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(41) Integrated k-means clustering with data envelopment analysis of public hospital efficiency

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.23, sa.3, ss.325-338, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ÇINAROĞLU S.


(42) Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.416-426, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAYGILI M., KAR A., UĞURLUOĞLU Ö.


(43) A conceptual framework of quality of life in chronic kidney disease in Turkey: A patient-focused approach

International Journal of Health Planning and Management, cilt.35, ss.1335-1350, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

BAYIN DONAR G. , TOP M.


(44) Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.31, ss.342-352, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Akdere M., Top M. , Tekingündüz S.


(45) Attitudes and Barriers to Incident Reporting for Doctors and Nurses in a University Hospital's Surgery Departments

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.4, sa.2, ss.108-113, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYA S. , KARAMAN S. , BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D. , KANDEMİR A., Yigit D.


(46) Oncology Services Efficiency in the Age of Pandemic:A Jackknife and Bootstrap Sensitivity Analysis for Robustness Check of DEA Scores

Journal of Cancer Policy, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çinaroğlu S.


(47) Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.81-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(48) TÜRKİYE'DE 2019 KOLON VE REKTUM KANSERİ TEDAVİ MALİYETİNİN YUKARIDAN AŞAĞI MALİYET YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

Sosyal Guvence, sa.16, ss.140-164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


2019

(1) Evaluation of Transition to Electronic Prescriptions in Turkey: Perspective of Family Physicians

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT, cilt.8, sa.1, ss.40-48, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

BULUT S., YILDIZ A., KAYA S.


(2) Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.225-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİM B. , ERİGÜÇ G.


(3) EU-28 Country Clusters and Patterns of Disease During the European Refugee Crisis

Journal of International Migration and Integration, cilt.1, sa.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(4) Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.103-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , SELVİ S., KONCA M.


(5) Evaluation of the Use of Strategic Management Tools by Hospital Executives in Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.21, sa.1, ss.38-52, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bilgin Demir İ. , Uğurluoğlu Ö.


(6) Does the unification of health financing affect the distribution pattern of out-of-pocket health expenses in Turkey?

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, cilt.28, ss.293-306, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(7) Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.711-748, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teleş M., Kaya S.


(8) Correction of patient medical record errors through a file control method

Health Policy and Technology, cilt.8, ss.329-336, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sungur C., Sonğur L., Çiçek A. Ç. , Top M.


(9) Sağlık Çalışanlarının Öz Liderlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.219-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇAKMAK C., UĞURLUOĞLU Ö.


(10) Assessment of the Externality of Immunization from the Health Economics Perspective

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.4, sa.2, ss.219-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N.


(11) Examining the Impact of Leader?Member Exchange on Organizational Citizenship Behaviour in Healthcare Sector

İş ve İnsan Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.81-92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(12) Predictors of hospital readmissions in internal medicine patients: Application of Andersen's Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, sa.1, ss.370-383, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , TOKA O.


(13) Attitudes? of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(14) An Evidence?Based Approach to Outcome Measurement in Oral and Dental Health Services: Oral Health?Related Quality of Life and Oral Health Impact

Worldviews On Evidence-Based Nursing, cilt.16, sa.5, ss.408-415, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Sönmez S., Aslan H.


(15) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hastane Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri Ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

Verimlilik Dergisi, sa.3, ss.83-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korku C., Kaya S.


(16) Paternalistic Leadership, Organizational Cynicism, and Intention to Quit One's Job in Nursing

Hospital topics, cilt.97, sa.4, ss.139-147, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sungur C., Özer Ö., Saygili M., UĞURLUOĞLU Ö.


(17) The Impact of Internal Migration on the Maternal and Child Health Services Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.34, sa.6, ss.519-528, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Santas G., ERİGÜÇ G. , ERYURT M. A.


(18) Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye?nin Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.348-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IŞIK O. , ORAK S.


(19) TÜRKİYE?DE ÖZEL HASTANELERE VE DEVLET HASTANELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.291-301, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şantaş F., Şantaş G., Erigüç G.


(20) How Turkish Private Hospitals use Social media: A Qualitative Study

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.45, sa.1, ss.34-43, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

İlgün G. , Uğurluoğlu Ö.


(21) Staff perceptions of patient safety culture in general surgery departments in Turkey

AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.19, sa.2, ss.2208-2218, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Teles M. , KAYA S.


(22) Nonclinical predictors of caesarean section: a path analytic approach

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(23) Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.219-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N.


(24) Evaluation of individuals' satisfaction with health care services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.24-29, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Uğurluoğlu Ö. , Ürek D. , Bilgin Demir İ.


(25) Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.666-682, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M.


(26) Network among HTA ecosystem

HEALTH AND TECHNOLOGY, cilt.9, ss.153-166, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(27) Interrelated Factors with Hospital Financial Performance from Hospital Managers? Perspective

Journal of Health Care Finance, cilt.46, sa.2, ss.1-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S. , Zengül F.


(28) Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri Ve Sonuçlarına İlişkin Görüşleri

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.389-423, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERŞAN Ç., UĞURLUOĞLU Ö.


(29) SAĞLIKTA BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ALTERNATİF BİRYAKLAŞIM: İKİ AŞAMALI KÜMELEME UYGULAMASI

Verimlilik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.8-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S. , Avcı K.


(30) The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, sa.1, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YALÇIN BALÇIK P. , ÇAKMAK C.


(31) The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.695-709, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , SELVİ S.


(32) The impact of work alienation on organizational health: A field study in health sector

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.12, sa.1, ss.18-24, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Özer Ö., Uğurluoğlu Ö. , Saygılı M., Sonğur C.


(33) Sağlık Yönetimi Literatüründe İhbar Etme Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.25-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİRCİ Ş. , ERİGÜÇ G.


(34) Alturistik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.785-802, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇAKMAK C., BİÇER İ., UĞURLUOĞLU Ö.


(35) Assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the ministry of health in Turkey with data envelopment analysis

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.22, sa.3, ss.437-446, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


(36) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.51-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜLTAÇ A. S. , ERİGÜÇ G.


(37) POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.1201-1225, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şahinbaş F., Erigüç G.


(38) Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.159-167, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİLHOROZ Y. , IŞIK O.


(39) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.245-257, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİÇER İ., YALÇIN BALÇIK P.


(40) Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(41) Analytic hierarchy process for hospital site selection

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.8, ss.42-50, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sahin T., Ocak S., Top M.


(42) Letter to editor: about criticisms regarding manuscript entitled "assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the Ministry of Health in Turkey with data envelopment analysis"

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.22, sa.3, ss.448-450, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


(43) The Relationship Between Authentic Leadership, Performance and Intention to Quit the Job of Nurses

Hospital topics, cilt.97, sa.3, ss.73-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özer Ö., UĞURLUOĞLU Ö. , Sungur C., ÇIRAKLI Ü.


(44) AVOIDABLE MALIGNANT NEOPLASM MORTALITY IN TURKEY BETWEEN 2009 AND 2018

WORLD CANCER RESEARCH JOURNAL, cilt.6, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S. , Çalışkan Z.


(45) Organizational trust, employee commitment and job satisfaction in Turkish hospitals: implications for public policy and health

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, cilt.98, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Gider Ö., Akdere M., Top M.


(46) Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.155-159, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇAKMAK C., YALÇIN BALÇIK P.


(47) Opinions and evaluations of stakeholders in the implementation of the public-private partnership (PPP) model in integrated health campuses (city hospitals) in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Sungur C.


(48) Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, ss.157-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YEŞİLAYDIN G., KARAHAN A.


(49) Politics and health outcomes: A path analytic approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


2018

(1) Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.118-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(2) PHYSICAL QUALITY ASSESSMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.4, sa.7, ss.9-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİLHOROZ Y. , IŞIK O.


(3) Understanding the relationship between effectiveness and outcome indicators to improve quality in healthcare

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.29, ss.1294-1311, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(4) Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.193-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜLTAÇ A. S. , YALÇIN BALÇIK P.


(5) Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.199-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AYDAN S. , KAYA S.


(6) HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.264-270, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şantaş F., Uğurluoğlu Ö.


(7) Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanında Eşitsizlik ve Hakkaniyet: Uygulamalı Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.876-897, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S.


(8) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olan ve Olmayan Hastanelerin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.179-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S.


(9) Türkiye?de Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Modeli: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Alan Araştırması

Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.8, ss.159-186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SONĞUR C., TOP M.


(10) Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, sa.2, ss.173-181, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


(11) Risk factors associated with chronic low back pain: an analysis of Turkey health survey data

International Journal of Community Medicine and Public Health, cilt.1, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S.


(12) Ankara?daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.41-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(13) Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, cilt.21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(14) The Effect of Paternalistic Leadership on Job Performance and Intention to Leave the Job

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.20, sa.1, ss.46-55, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Uğurluoğlu Ö. , Aldogan E. U. , Turgut M., Ozatkan Y.


(15) The Effect of Nurses? Empowerment Perceptions on Job Safety Behaviors: A Research Study in Turkey

International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YILDIZ A., KAYA S. , TELEŞ M. , KORKU C.


(16) Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.127-150, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , AYDAN S.


(17) Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.135-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürek D., Bilgin Demir İ. , Uğurluoğlu Ö.


(18) Pricing and reimbursement of generic pharmaceuticals in Turkey: Evaluation of hypertension drugs from 2007 to 2013

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.182-193, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Kumru S., Top M.


(19) HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ, İŞ MOTİVASYONU VE YAŞAM TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.64-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞANTAŞ F., IŞIK O. , ÇİLHOROZ Y.


(20) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İincelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.49-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERİGÜÇ G. , ŞAHİNBAŞ F., DEMİRCİ Ş., ŞANTAŞ G.


(21) Do Gossip Functions Effect on Organizational Revenge and Job Stress Among Health Personnel?

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.20, sa.1, ss.64-72, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Şantaş G. , Uğurluoğlu Ö. , Özer Ö., Demir A.


(22) Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.19-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİM B. , ERİGÜÇ G.


(23) Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.569-587, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kartal N., Erigüç G.


(24) The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations

Journal of Nursing Scholarship, cilt.50, ss.558-566, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Top M. , Tekingunduz S.


(25) Vekalet Teorisinin Sağlık Sektöründeki Yansımalarının Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.180-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜREK D., ERİGÜÇ G.


(26) TÜRKİYE?DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.349-364, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAR A., ŞAHİN B.


(27) Bibliyometrik Bir Analiz ile Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.91-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMİR H., ERİGÜÇ G.


(28) Patient Safety Culture, Evidence-Based Practice and Performance in Nursing

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, cilt.31, ss.359-374, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Songur C., Ozer O., Gun C., Top M.


(29) Validity and reliability of the Turkish version of the readiness for hospital discharge scale/short form

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.26, sa.3, ss.295-301, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYA S. , Guven G. S. , Teles M. , KORKU C. , AYDAN S. , Kar A. , et al.


(30) Hasta Güçlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.27-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYA N., IŞIK O.


(31) Managerial Roles for Health Services: Quinn?s Competing Values Framework (CVF) Model

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.5, ss.83-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAYIN DONAR G. , TURAÇ İ. S.


(32) Ethical climate as a moderator between organizational trust & whistle-blowing among nurses and secretaries

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.429-434, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

AYDAN S. , KAYA S.


(33) The relationship between medical innovation and health expenditure before and after health reform

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.379-387, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(34) Patients' readiness for discharge: Predictors and effects on unplanned readmissions, emergency department visits and death

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.26, sa.6, ss.707-716, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , Kar A., Teles M. , Yildiz A., et al.


(35) Demographic and Welfare State Predictors of Out-of-Pocket Health Expenditures: A Path Analytic Model

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.44, ss.569-586, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çınaroğlu S.


(36) Sağlık Sektöründe Bütçe Etki Analizi

Sayıştay Dergisi, cilt.109, ss.57-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÖNMEZ S., TOP M.


(37) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.305-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , TELEŞ M. , AYDAN S. , KORKU C. , KAR A.


(38) A comprehensive framework identifying readmission risk factors using the CHAID algorithm: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, cilt.30, sa.5, ss.366-374, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , TOKA O.


(39) The Antecedent of Organizational Outcomes Is Psychological Capital

HEALTH & SOCIAL WORK, cilt.43, sa.3, ss.155-164, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Köse S. D. , Köse T., Uğurluoğlu Ö.


(40) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulamalarının Hasta Faturaları veTeşhis İlişkili Gruplara Göre Maliyet Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.2018, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOP M. , ASLAN H., ZENGİN N.


(41) Hastane İnovatif Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

Academic Journal of Information Technology, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., TARCAN M.


(42) Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.1-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AYDAN S. , KAYA S.


(43) Maliyet Değer Analizi Sonuçlarının Parametrik Olasılık Dağılımlarına Karşı Duyarlılığı: Bir Markov Zinciri Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.227-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çınaroğlu S.