Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Kitaplar

2021(1) 2020(1) 2019(4)

 

2021

 

(1) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) Tıbbi Cihaz Sektörü ve Kayıt Sistemleri: Kuram ve Uygulama

ABSAM, 2019

Bahçeci S., YALÇIN BALÇIK P.


(2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

UĞURLUOĞLU Ö. , BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D.


(3) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)


(4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme

Nobel Bilimsel Eserler, 2019

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N. , KONCA M.