Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Kitap Bölümleri

2021(5) 2020(4) 2019(13) 2018(1) 2017(5)

 

2021

 

(1) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER, Dr. Öğretim Üyesi Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-114, 2021

Bayın Donar G.


(2) Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler

Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler, Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-58, 2021

Aydan S.


(3) Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.211-234, 2021

Yardan E. D. , Aydan S.


(4) Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.305-336, 2021

Aydan S.


(5) Multiple Criteria Decision Making - Beyond the Information Age

Multiple Criteria Decision Making - Beyond the Information Age , Topcu I. Ozaydın O. Kabak O. Onsel Ekici S, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.25-50, 2021

Çinaroğlu S.


2020

(1) TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ, Doç. Dr. Fatih Şantaş,Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Şantaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.111-138, 2020

Bayın Donar G.


(2) Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions

Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions, Kahraman C.,Cevik Onar S.,Oztaysi B.,Sari I.,Cebi S.,Tolga A, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.54-62, 2020

Çinaroğlu S.


(3) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-273, 2020

Çınaroğlu S. , Erigüç G. , Bayın Donar G.


(4) Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu,Sabahattin Tekingündüz, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.423-448, 2020

Bayın Donar G. , Akbulut Y.


2019

(1) Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives

Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.37-44, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.


(2) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.219-250, 2019

Aydan S.


(3) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.147-164, 2019

ESATOĞLU A. E. , ERİGÜÇ G.


(4) ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA

ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editör, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, ss.307-315, 2019

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.


(5) Örgütsel Yaklaşımlar-I

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.276-296, 2019

Bayın Donar G.


(6) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.279-298, 2019

Çınaroğlu S.


(7) Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector

Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector, GW Evans, WE Biles, KHG Bae, Editör, IGI Global, Alabama, ss.88-110, 2019

Çınaroğlu S.


(8) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.103-127, 2019

Esatoğlu A. E. , Erigüç G.


(9) SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, GÜLSÜN ERİGÜÇ, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.203-217, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(10) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.129-145, 2019

Esatoğlu A. E. , Erigüç G.


(11) Örgütsel Yaklaşımlar I

Örgütsel Yaklaşımlar I, Yeter Demir Uslu, Yasemin Hancıoğlu, Gözde Yeşilaydın, Nurdan Oral Kara, Editör, NisanKitabevi, Eskişehir, ss.201-210, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(12) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.251-278, 2019

Bayın Donar G.


(13) Örgütsel Yaklaşımlar-I

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.261-275, 2019

Bayın Donar G.


2018

(1) Sağlık Politikası

Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.39-57, 2018

YALÇIN BALÇIK P. , BAYIN G.


2017

(1) Health Policy and Economics

Health Policy and Economics, Tavakoli Manouche, Davies Huw T.O., Malek Mo, Editör, Routledge Revivals, 2017

Tatar M. , ERİGÜÇ G.


(2) Researches on Science and Art in 21st Century Turkey

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, , Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(3) Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları

Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Doç. Dr. Mesut Çimen, Dr. Serkan Deniz, Editör, Nobel Yayınları, 2017

UĞURLUOĞLU Ö. , BAYIN G.


(4) Health Policy and Economics

Health Policy and Economics, Tavakoli Manouche, Davies Huw T.O., Malek Mo, Editör, Routledge Revivals, 2017

YILDIRIM Y., ERİGÜÇ G.


(5) Researches on Science and Art in 21st Century Turkey

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Atilla Atik, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y. , TARCAN M., HİKMET N.