İletişim
Hacettepe Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Sağlık Yönetimi Bölümü  
D Blok Kat : 4  
06800, Beytepe Yerleşkesi, ANKARA  
Telefon : : +(90) 312 297 63 56 / 57 / 58
Faks : +(90) 312 297 63 59
Ağ SayfasI : www.sid.hacettepe.edu.tr  
web master bsapaz
Son Güncellenme Tarihi 12.06.2018

 

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü

D Blok  4. Kat
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel : 0 (312) 297 63 56  |  297 63 57  |  297 63 58
Faks : 0 (312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 17,09.2018