İletişim
Hacettepe Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Sağlık Yönetimi Bölümü  
D Blok Kat : 4  
06800, Beytepe Yerleşkesi, ANKARA  
Telefon : : +(90) 312 297 63 56 / 57 / 58
Faks : +(90) 312 297 63 59
Ağ SayfasI : www.sid.hacettepe.edu.tr  
web master bsapaz
Son Güncellenme Tarihi 08.05.2017

 

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 17.05.2017