Erasmus

Erasmus+ programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program dahilinde yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler yürütmesi, yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği


Program ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, 1 akademik yıl (3-12 ay arası) diğer bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek (hibe) almaktadırlar.

Başvurma Sürecinde Aranan Asgari Şartlar


  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması.
  • Yabancı dil notu.

Başvuruların Değerlendirilmesi


  • Genel akademik not ortalamasının %50’si
  • Yabancı dil puanının %50’si hesaplanarak yapılır.

Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve önemli tarihler ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.
 

Sağlık Yönetimi Bölümünün Anlaşmalı Olduğu Üniversiteler


     Üniversite   Ülke 
1    Westsachsische Hochschule Zwickau   Almanya                                               

 

 

Anlaşmalı üniversiteler ve ikili anlaşmalar ile ilgili detaylı bilgilerlere https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/euc-agreements/list sayfasından ulaşılabilir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği


Erasmus Staj Programı ile öğrenci, bir Avrupa Birliği Ülkesi’nde öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Örenciler, Erasmus Staj Hareketliliği Programından 2 ay – 12 ay süre ile yararlanabilirler. Programla ilgili detaylı bilgiye http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/staj_hareket.shtml sayfasından ulaşılabilir.

 

KOORDİNATÖRLER


Dr. Öğr. Üyesi Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN
Email:
gamze@hacettepe.edu.tr
İletişim: 0312 297 63 56 – 261

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü

D Blok  4. Kat
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel : 0 (312) 297 63 56  |  297 63 57  |  297 63 58
Faks : 0 (312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 17,09.2018