Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Bildiriler

2021(5) 2019(8) 2018(30) 2017(29)

 

2021

 

(1) Is the ?social face? of AKP?s pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

Hamburg Center for Health Economics Center Day, Hamburg, Almanya, 11 Haziran 2021, ss.1

Çınaroğlu S.


(2) What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Ordu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2021, ss.121-130

Bayın Donar G., Aydan S.


(3) Efficiency of intensive care unit services in the age of pandemic: a need for critical care professionals

47th Annual Meeting of the European Working Group on Operational Research-ORAHS-2021, Southampton, İngiltere, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.36-37

Çınaroğlu S.


(4) Oncology services efficiency: an application of bootstrapped DEA

40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering-YAEM-2021, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2021, ss.72-73

Çınaroğlu S.


(5) What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Türkiye, 20 Mayıs 2021, ss.121-130

Bayın Donar G. , Aydan S.


2019

(1) SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(2) Hastaların Hasta Güçlendirmeyle İlgili Değerlendirmeleri

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1523-1534

KAYA N., IŞIK O.


(3) Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 Eylül 2013 - 29 Eylül 2019

GÜLER M., KAYA S. , KARSAVURAN S.


(4) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

8th Annual Healthcare Operations Workshop, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2019

Çınaroğlu S.


(5) Efficiency of childbirth services in Turkey: A jackknifing for robustness check of DEA Scores

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.90

Çınaroğlu S.


(6) Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(7) SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(8) Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.


2018

(1) Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

ÖZGEN NARCI H., ŞAHİN İ. , YALÇIN BALÇIK P.


(2) Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(3) Veri Madenciliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(4) 2016-2018 Yılları Arasında Tirajı En Yüksek Dört Ulusal Gazetedeki Demans Haberlerinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.111

KARTAL N., ERİGÜÇ G.


(5) Modelling unbalanced catastrophic health expenditure data

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Florence, İtalya, 14 - 16 Aralık 2018

Çınaroğlu S.


(6) Comparison of alternative transformations to handle heavily skewed distribution of health expenditure

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.86

ÇINAROĞLU S.


(7) Hastanelerin Verimliliğini Etkileyen Teknolojik Faktörler: Türkiye?de Faaliyet Gösteren Eğitim Araştırma Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.


(8) Hasta Hekim İletişiminde Güven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.54-55

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(9) ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO): ÖZEL HASTANE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ03-05 Mayıs 2018, ÇORUM, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(10) Medikal Turizm Alanındaki Bilimsel Yayınların Veri Madenciliği ile İncelenmesi

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(11) Yatan Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Devlet Hastanesi Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(12) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Özel Hastanede Çalışanlar Tarafından Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1111-1126

ÖZCAN T. H. , KAYA S. , TELEŞ M.


(13) Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

BİÇER İ., KARTAL N. , YALÇIN BALÇIK P.


(14) EVALUATION OF INDICATORS DIRECTING HEALTH SERVICE POLICIES ACCORDING TOSOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

Yıldız A., IŞIK O.


(15) Data envelopment analysis-based machine learning: a study on public hospital unions

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(16) Ensemble learning methods to deal with imbalanced disease data

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, 27 - 29 Haziran 2018

ÇINAROĞLU S.


(17) Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Çeşitli Kişi ve Kuruluşların Rolleri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1787-1795

TELEŞ M. , KAYA S.


(18) Cesarean Section and Health Policy in Turkey

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

YALÇIN BALÇIK P. , Banaz M.


(19) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi?nde Yer Alan Örgütsel Davranış Konulu Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.459-464

ERİGÜÇ G. , KARTAL N., KOCA G. Ş.


(20) Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinde Odaklanan Konular ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018

UĞURLUOĞLU Ö. , BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D.


(21) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE SERVICES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

2nd lnternational 12th NationalCongress on Health andHospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(22) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Perspektifinden Hekim-Hasta İletişimi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.748-763

GÖZLÜ K., KAYA S.


(23) Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1422-1428

TELEŞ M. , KAYA S.


(24) Hyperparameter optimization for machine learning regression methods to predict health expenditure per capita

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(25) Sağlık Çalışanlarının Bağlı Bulunduğu Birime Göre İşyeri Arkadaşlığı Algılarının ve İşe Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane @dares?xx Kongres?xx, 11 - 13 Ekim 2018, ss.461-467

ŞAHİNBAŞ F., ERİGÜÇ G.


(26) Tıbbi Hataları Önlemede Güvenlik Raporlama Sistemi Yeterli Mi?

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(27) Utilization of random forest regression model in complementary health insurance market design

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(28) Comparison of logistic regression and random forest performance to predict associated factors with diabetes prevalence in Turkey

10th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology, Amsterdam, Hollanda, 16 - 18 Mayıs 2018, ss.25

ÇINAROĞLU S.


(29) HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNDE KALİTE İLE İLGİLİ DERSLERİN YERİ VE ÖNEMİ

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(30) Özel Hastanelere Yönelik E-Şikayetlerin İncelenmesi

6. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., ERİGÜÇ G.


2017

(1) Individual and Organizational Factors Affecting The Attitudes of Hospital Managers Towards Health Information Technologies

Northeast Decision SciencesInstitute ConferenceMarch 22 ? 25, 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

TARCAN M., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y. , HİKMET N.


(2) University of Michigan Health Systems Deneyimi ve Bitcoin

Sağlıkta Kodlama ve Büyük Veri Yönetimi Eğitim Semineri, Ankara, Türkiye, 28 Aralık 2017

ÇINAROĞLU S.


(3) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017

KORKU C. , KAYA S. , TELEŞ M. , YILDIZ A.


(4) Network Among HTA Ecosystem

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(5) Hemşirelerin Mesleki Risk ve Tehlikelere Maruz Kalma Düzeyleri ve Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Alınan Önlemlere İlişkin Hemşirelerin Algıları Üzerine Bir Araştırma

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi., Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

YILDIZ A., KAYA S. , KORKU C. , TELEŞ M.


(6) The Indexed Publication Profile Of Academicians In The Departments Of Health Management

1. International 11. Health And Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

BİLGİN DEMİR İ. , ORAK S. , ÜREK D., IŞIK O. , UĞURLUOĞLU Ö.


(7) Content Analysis of Health Related News in a Social Content Platform

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 9 - 11 Kasım 2017

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(8) The Flow of EU-28 Country Clusters in Terms of Infectious and Chronic Diseases During a Refugee Crisis

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(9) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarının Hastane Temizlik Çalışanları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

International INES Academic Researches Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

SAPAZ B., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., YALÇIN BALÇIK P. , TARCAN M.


(10) Predictors of Public Health Outcomes: A Case Study from Turkey

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Haziran 2017, ss.138-139

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(11) Sağlık Yönetimi Bölümleri ve Akademisyenlerinin Profili

I. International 11. Health and Hospital administration Conferenc, 13 - 15 Ekim 2017

ÜREK D., ORAK S. , BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö. , IŞIK O.


(12) HASTANELERDE İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(13) Exploring the Association between Regional Development Index and Hospital WEB Site Quality: A Study in the Mediterranean Region of Turkey

Northeast Decision Sciences Institute 2017 Annual Conference, Springfield, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B. , HİKMET N.


(14) Evaluation the Time Management Skills of Undergraduate Students in Health Management Department

Global Conference on Services Management, 3 - 07 Ekim 2017

BAYIN G. , TURAÇ İ. S.


(15) Risk Factors Associated with Chronic Low Back Pain: An Analysis of Turkey Health Survey Data

Turk Romatology Congress with International Attendence, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(16) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri ve Hasta Sonuçları ile İlişkisi

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , TELEŞ M. , AYDAN S. , KORKU C. , KAR .


(17) Fresh Look at the Predictors of the Number of HIV Cases in Turkey

ISPOR 20th Annual European Congress, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(18) THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND ORGANIZATION CULTURE: A LITERATURE REVIEW

6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.87-88

BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö. , ÜREK D.


(19) Adult Risk Factors of Noncommunicable Disease Outcomes

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(20) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenlığı Uygulamalarının Hastane Temizlik Çalışanları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

KARAHAN A., SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TARCAN M., YALÇIN BALÇIK P.


(21) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UYGULAMALARININ HASTANETEMİZLIK ÇALIŞANLARI BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., YALÇIN BALÇIK P. , TARCAN M.


(22) Diyabet Hastalığı Hastane Maliyetlerinin Hastane Faturası ve Teşhis İlişkili Gruplara (TİG) Göre Analizi

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017

TOP M. , ASLAN H.


(23) Determinants of Behavioral Health Systems Efficiency in OECD Countries

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(24) Inequality in Health Care Financing in Turkey:Findings from the Household Budget Survey 2003 ?2013

London School of Economics (LSE) Health Policy Conference-2017, Londrina, Brezilya, 16 - 19 Şubat 2017

ÇINAROĞLU S. , ŞAHİN B. , KARABULUT E. , BAŞER O.


(25) HASTALIK BAZLI BÜTÇELEME

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017

TOP M.


(26) Intercontinental Links Among Health Technology Assessment Organizations

ISPOR 20th Annual European Congress, Glasgow, İngiltere, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(27) Factors Related to Outpatient Antibiotic Drug Consumption in Turkey

ISPOR 20th Annual European Congress, 4 - 08 Kasım 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(28) Clustering Surgical Indicators and Predictors of Catastrophic Expenses

Health Technology Assessment International Annual Meeting Rome-Italy, ROMA, İtalya, 17 - 21 Temmuz 2017

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(29) Assessment of Public Hospital Unions Hospitals in Turkey by Comparative Table Analysis

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017

KAR A., SONĞUR C., TOP M.