Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada.. Peki ya sen?
2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Bildiriler

2022(1) 2021(8) 2019(19) 2018(42)


2022

(1) Opinion Mining and Machine Learning Analysis: What Emotions Twitter Data Tell Us About Telemedicine?

15th International Conference on Health Informatics , 9 - 11 Şubat 2022, ss.1-12

Saylan B., Çinaroğlu S.


2021

(1) Is the ?social face? of AKP?s pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

Hamburg Center for Health Economics Center Day, Hamburg, Almanya, 11 Haziran 2021, ss.1

Çınaroğlu S.


(2) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜS STİGMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.340-351

Arıkan G., Seyhan F., Aydan S. , Kartal N.


(3) Bir Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlama Tutumlarının Mesleki Karar Pişmanlığı Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.376-383

Bayın Donar G. , Aydan S.


(4) Postoperatif Yatış Süresinin Belirleyicileri

Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2021, ss.213-214

Kandemir A., Şahin B.


(5) What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Türkiye, 20 Mayıs 2021, ss.121-130

Bayın Donar G. , Aydan S.


(6) Efficiency of intensive care unit services in the age of pandemic: a need for critical care professionals

47th Annual Meeting of the European Working Group on Operational Research-ORAHS-2021, Southampton, Birleşik Krallık, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.36-37

Çınaroğlu S.


(7) Oncology services efficiency: an application of bootstrapped DEA

40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering-YAEM-2021, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2021, ss.72-73

Çınaroğlu S.


(8) Romatoid Artrit Hastalarında Cepten Yapılan Sağlık Harcaması Düzeyini Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


2019

(1) Hekimlerin Tıbbi Hata Tutumları İle Tıbbi Hata Bilgi Seviyeleri Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1747-1765

Uğrak U., IŞIK O.


(2) EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN HASTALARINPROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

KÜÇÜK Y. S. , ŞAHİN B.


(3) Hastane Yöneticilerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1106-1114

KARAER M., KAYA S. , TELEŞ M.


(4) Hastaların Hasta Güçlendirmeyle İlgili Değerlendirmeleri

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1523-1534

KAYA N., IŞIK O.


(5) İlaç Politikası Paydaşlarının Politika Tercihlerinin ELECTRE III Metodolojisine Dayalı Anket Tasarımı İle Belirlenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2019, ss.1-10

Demir C., Şahin B.


(6) Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.


(7) Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 Eylül 2013 - 29 Eylül 2019

GÜLER M., KAYA S. , KARSAVURAN S.


(8) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerine Etkisi

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

KAYA S. , KOCA G. Ş. , KARTAL N. , akturan s.


(9) SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(10) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

8th Annual Healthcare Operations Workshop, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2019

Çınaroğlu S.


(11) Hasta Merkezli İletişim Engeli İle Algılanan Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1442-1466

BİÇER İ., IŞIK O.


(12) SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(13) Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümleri Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 Ekim - 13 Kasım 2019, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


(14) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1136-1145

KOCA G. Ş. , KAYA S. , KARTAL N. , ÇİLHOROZ Y. , AKTURAN S.


(15) Psikolojik Sermaye Çalışan Performansını Etkiler Mi? Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

ÖZER Ö., SUNGUR C., UĞURLUOĞLU Ö. , ÇIRAKLI Ü.


(16) HASTANELERİN PERFORMANSI İLE HASTANE VEYÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

AKTAN T., ŞAHİN B.


(17) SAĞLIK HİZMETLERİNDE SWOT ANALİZİ?NİN KULLANIMI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

ÇİLHOROZ Y. , UĞURLUOĞLU Ö.


(18) Efficiency of childbirth services in Turkey: A jackknifing for robustness check of DEA Scores

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.90

Çınaroğlu S.


(19) Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


2018

(1) Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

BİÇER İ., KARTAL N. , YALÇIN BALÇIK P.


(2) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Özel Hastanede Çalışanlar Tarafından Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1111-1126

ÖZCAN T. H. , KAYA S. , TELEŞ M.


(3) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Perspektifinden Hekim-Hasta İletişimi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.748-763

GÖZLÜ K., KAYA S.


(4) Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeyleri Bağlamında Performanslarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018

İLGÜN G. , SÖNMEZ S., ŞAHİN B.


(5) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi?nde Yer Alan Örgütsel Davranış Konulu Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.459-464

ERİGÜÇ G. , KARTAL N. , KOCA G. Ş.


(6) Radyoloji Departmanı Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.261

Çevik H., İlgün G., Şahin B.


(7) Radyo ve Televizyon Kanallarında Sağlık Beyanıyla Ürün ve Hizmet Tanıtımı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararlarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Comparison of logistic regression and random forest performance to predict associated factors with diabetes prevalence in Turkey

10th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology, Amsterdam, Hollanda, 16 - 18 Mayıs 2018, ss.25

ÇINAROĞLU S.


(9) Sağlık Çalışanlarının İşe Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

ŞANTAŞ G., IŞIK O. , ŞANTAŞ F., Demir A.


(10) Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(11) HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNDE KALİTE İLE İLGİLİ DERSLERİN YERİ VE ÖNEMİ

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(12) NURSES?xx KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS DRUG MISTAKES IN CHILD HOSPITAL

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

Balas S., IŞIK O. , ORAK S.


(13) Hasta Hekim İletişiminde Güven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.54-55

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(14) Hastanelerin Verimliliğini Etkileyen Teknolojik Faktörler: Türkiye?de Faaliyet Gösteren Eğitim Araştırma Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.


(15) Yatan Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Devlet Hastanesi Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(16) Ensemble learning methods to deal with imbalanced disease data

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, 27 - 29 Haziran 2018

ÇINAROĞLU S.


(17) Utilization of random forest regression model in complementary health insurance market design

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(18) Cesarean Section and Health Policy in Turkey

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

YALÇIN BALÇIK P. , Banaz M.


(19) Data envelopment analysis-based machine learning: a study on public hospital unions

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(20) Comparison of alternative transformations to handle heavily skewed distribution of health expenditure

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.86

ÇINAROĞLU S.


(21) Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Çeşitli Kişi ve Kuruluşların Rolleri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1787-1795

TELEŞ M. , KAYA S.


(22) Türkiye İle Şangay İşbirliği Örgütü Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ORAK S. , IŞIK O.


(23) Sağlık Çalışanlarının Otantik Liderlik Algıları: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., UĞURLUOĞLU Ö. , Topaktaş G., Aksungur A.


(24) Özel Hastanelere Yönelik E-Şikayetlerin İncelenmesi

6. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., ERİGÜÇ G.


(25) TÜRKİYE?DEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN 2012-2014 YILLARI ARASI TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


(26) Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1422-1428

TELEŞ M. , KAYA S.


(27) Modelling unbalanced catastrophic health expenditure data

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Florence, İtalya, 14 - 16 Aralık 2018

Çınaroğlu S.


(28) Hyperparameter optimization for machine learning regression methods to predict health expenditure per capita

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(29) Veri Madenciliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(30) Kosova Sağlık Sistemi SWOT Analizi

2. Uluslararası 12. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Bllaca L., UĞURLUOĞLU Ö. , ÜREK D.


(31) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE SERVICES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

2nd lnternational 12th NationalCongress on Health andHospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(32) Hemşirelerin Örgütsel Sinizim Algılarını Etkileyen Etmenler

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Avusturya, 11 - 13 Mayıs 2018

UĞURLUOĞLU Ö. , ÖZER Ö., SUNGUR C., SAYGILI M.


(33) 2016-2018 Yılları Arasında Tirajı En Yüksek Dört Ulusal Gazetedeki Demans Haberlerinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.111

KARTAL N. , ERİGÜÇ G.


(34) Sağlık Çalışanlarının Bağlı Bulunduğu Birime Göre İşyeri Arkadaşlığı Algılarının ve İşe Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane @dares?xx Kongres?xx, 11 - 13 Ekim 2018, ss.461-467

ŞAHİNBAŞ F., ERİGÜÇ G.


(35) Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Göz Polikliniğine Başvuran Hasta Yakınlarının Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Karşılaştıkları Sorunlar

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.271

Özusta Ş., İlgün G., Şahin B.


(36) Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinde Odaklanan Konular ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018

Uğurluoğlu Ö. , Bilgin Demir İ. , Ürek D.


(37) ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO): ÖZEL HASTANE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ03-05 Mayıs 2018, ÇORUM, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(38) Medikal Turizm Alanındaki Bilimsel Yayınların Veri Madenciliği ile İncelenmesi

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(39) Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

ÖZGEN NARCI H., ŞAHİN İ. , YALÇIN BALÇIK P.


(40) Tıbbi Hataları Önlemede Güvenlik Raporlama Sistemi Yeterli Mi?

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(41) EVALUATION OF INDICATORS DIRECTING HEALTH SERVICE POLICIES ACCORDING TOSOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

Yıldız A., IŞIK O.


(42) Factors Affecting the Success of Tuberculosis Treatment in Turkey

3 rd International Conference of One Medicine, One Science, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Nisan - 02 Mayıs 2018, ss.1-10

Budak Topaktaş G., Şahin B.