Belgeler / Formlar

Öğrencilerimiz için


İsteğe bağlı (Gönüllü) Staj Yapmak isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan EK-2 ve Ek-3 formlarını doldurarak Bölüm Staj Koordinatörlüğüne başvurabilirler.

Ek 2-Stajyer Öğrenci Bilgi Formu

Ek 3-İşyerine Başvuru ve Kabul Formu


Program haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, Ekle-Sil haftasında kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Ekle-Sil haftasından sonra 15 gün ders eklemek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Ekle-Sil haftasından sonra 15 gün ders silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölüme başvurmalıdır.


Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölüme başvurmalıdır.


Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölüme başvurmalıdır.


Final ve bütünleme sınavlarının her ikisine de mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölüme başvurmalıdır.


Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır.


Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır.


Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır.


Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu

Bölümümüz için

Personelimiz için

31. Madde Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Formu

33. Maddeyle Görevlendirme Bilgi Formu

33. Madde Araştırma Görevlisi Süre Uzatma Formu

38. Madde Görevlendirilmesi Bilgi Formu

39. MaddeYurdışı Bilgi Formu 

Yurtdışı Etkinliklerine Katılım Formu 

Kadro Talep Formu

Kadro Takas Talebi Formu

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Jüri Ön

Değerlendirme Formu

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Jüri

Değerlendirme Formu

4lük Sistemdeki Notların 100lük Sistemdeki Karşılıkları 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Elemanları Ders Yükü ve Diğer Faaliyetler Bilgi Formu

Akademik Görev İçin Müracaat Formu

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görevlendirme Talep Formu

Hizmet Pasaportu Formu

Akademik Personel Hususi Pasaport Formu

İdari Personel Hususi Pasaport Formu

Sözleşmeli Personel Hususi Pasaport Formu

40. Madde Bilgi Formu 

Banka Beyan Formu

Mal Bildirim Formu

Aile Yardım Bildirim Formu

Jüri Ücreti Beyanı Formu (Üniversitemiz İçin)  (Ek-1) 

Jüri Ücreti Beyanı Formu (Üniversitelerarası Kurul İçin)  (Ek-2) 

Jüri Ücreti Beyan Formu (Diğer Üniversiteler İçin) (Ek-3)

Öğretim Üyesi Atama Jürilerinde Görev Alanlara İlişkin İlgili İlke ve Esaslar 

İlişik Kesme Belgesi

 

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü

D Blok  4. Kat
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel : 0 (312) 297 63 56  |  297 63 57  |  297 63 58
Faks : 0 (312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 17,09.2018