İletişim

 

Hacettepe Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Sağlık İdaresi Bölümü  
Kat : 4  
06800, Beytepe Yerleşkesi, ANKARA  
Telefon : : 0 (312) 297 63 56 | 57 | 58
Faks : 0 (312) 297 63 59
Ağ Sayfası : www.sid.hacettepe.edu.tr  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Saglik Idaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59