Hacettepe University
Click here for our 2021-2020 Academic Year Department Presentation
Articles

2021(23) 2020(33) 2019(41) 2018(37) 2017(38)

 

2021

 

(1) The impact of transformational leadership on employee attitudes: implications for human resources

iddle East Journal of Management, vol.8, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Akdere M., Top M. , Tarcan M.


(2) Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.351-367, 2021 (National Refreed University Journal)

Kaya S. , Koca G. Ş. , Kartal N. , Çilhoroz Y. , Akturan S.


(3) Cluster analysis of health systems in Europe according to life expectancy at birth

International Journal Of Health Planning And Management, vol.36, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Top M. , Çınaroğlu S.


(4) Yapay Zekâ: Sağlık Hizmetlerinden Uygulamalar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (National Refreed University Journal), vol.23, no.2, pp.573-588, 2021 (National Refreed University Journal)

Çilhoroz Y. , Işık O.


(5) Associated patient demographic characteristics and disease-related self-care behaviors with diabetes: a mediation model

Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, vol.1, no.1, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(6) Need for balanced perspective in health technology assessment for low- and middle-income countries

Hacettepe Journal of Health Administration, vol.1, no.1, pp.1-20, 2021 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(7) Impacts of COVID-19 pandemic period on depression, anxiety and stress levels of the healthcare employees in Turkey

LEGAL MEDICINE, vol.48, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Tengilimoglu D., ZEKİOĞLU A., TOSUN N., IŞIK O. , Tengilimoglu O.


(8) The effect of increases in the Syrian refugee population in Turkey on public maternal and child health outcomes

Health Care For Women International, vol.1, no.1, pp.1-12, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(9) Predictors of financial toxicity and its associations with health-related quality of life and treatment non-adherence in Turkish cancer patients.

Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(10) The burden of polypharmacy and drug-drug interactions in older cancer patients treated with immunotherapy

JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, 2021 (Journal Indexed in SCI)

GÜVEN D. C. , KAVGACI G. , AKTEPE O. H. , YILDIRIM H. H. , ŞAHİN T. K. , AKSOY S. , et al.


(11) Bir Devlet Hastanesinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli İle İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.91-104, 2021 (National Refreed University Journal)

Oğuz Alramazanoğlu B., Kaya S. , Gözlü K.


(12) Intensive Care Unit Services Preparedness for the Pandemic: An Efficiency Analysis

Health Services Insights, vol.1, no.1, pp.1-22, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(13) OECD Ülkelerinde Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.1, pp.127-138, 2021 (National Refreed University Journal)

Aydan S. , Arıkan C.


(14) Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.186-202, 2021 (National Refreed University Journal)

Koca G. Ş. , Erigüç G.


(15) Interaction Between Self-rated Health and Labour Force Participation: A Panel Data Probit Model with Survival Estimates

Journal of Health Management, vol.1, no.1, pp.1-20, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(16) Lower prognostic nutritional index is associated with poorer survival in patients receiving immune-checkpoint inhibitors

BIOMARKERS IN MEDICINE, vol.15, no.13, pp.1123-1130, 2021 (Journal Indexed in SCI)

GÜVEN D. C. , AKTEPE O. H. , TABAN H. , AKTAŞ B. Y. , GÜNER G. , YILDIRIM H. H. , et al.


(17) Socio-demographic characteristics affect health information seeking on the Internet in Turkey

HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö. , KONCA M. , ÇAKMAK C.


(18) The Effects of Public Health and Social Spendings on Health Outcomes: A Panel Data Analysis of OECD Countries

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.3, pp.469-482, 2021 (National Refreed University Journal)

Aydan S. , Bayın Donar G. , Arıkan C.


(19) Distribution of Health Human Resources in Turkey in Provincial Level and a Need for More Effective Policy

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.2, pp.235-254, 2021 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(20) Türkiye?de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.353-360, 2021 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(21) Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic

Yükseköğretim Dergisi, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Işık O. , Tengilimoğlu D., Şenel Tekin P., Tosun N., Zekioğlu A.


(22) Uluslararası Göçün Sağlık Statüsüne Etkisinin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.32, no.4, pp.1389-1402, 2021 (National Refreed University Journal)

Işık O. , Çilhoroz Y.


(23) Evaluation of the Availability of Hospital-Based Health Technology Assessment in Public and Private Hospitals in Turkey: Ankara Province Sample

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, vol.25, pp.165-171, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Artun E. D. , ŞAHİN B.


2020

(1) The Impacts of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.2, pp.218-222, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

KARAMAN S. , ÜREK D. , BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö. , IŞIK O.


(2) Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.31, pp.342-352, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Akdere M., Top M. , Tekingündüz S.


(3) An Evaluation of Verbal, Physical, and Sexual Violence Against Healthcare Workers in Ankara, Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, vol.16, no.4, 2020 (Journal Indexed in SCI)

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(4) Technical efficiency of healthcare systems in African countries: An application based on data envelopment analysis

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.9, no.1, pp.62-68, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Top M. , Konca M. , Sapaz B.


(5) Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.81-92, 2020 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(6) Comparative regression performances of machine learning methods optimising hyperparameters: application to health expenditures

International Journal of Bioinformatics Research and Applications, vol.16, no.4, pp.387-407, 2020 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S. , Başer O.


(7) YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, pp.211-219, 2020 (National Refreed University Journal)

Kartal N. , Erigüç G.


(8) A conceptual framework of quality of life in chronic kidney disease in Turkey: A patient-focused approach

International Journal of Health Planning and Management, vol.35, pp.1335-1350, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

BAYIN DONAR G. , TOP M.


(9) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği

Ankara Medical Journal, vol.20, no.2, pp.254-268, 2020 (National Refreed University Journal)

Gözlü K., Kaya S.


(10) Prevalence of upper respiratory tract infections and associated factors among children in Turkey

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, vol.25, 2020 (Journal Indexed in SCI)

Çınaroğlu S.


(11) Emergency department visits following discharge:Implications for healthcare management

International Journal of Healthcare Management, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , TELEŞ M., AYDAN S. , KAR A., BAHÇECİOĞLU MUTLU A. B. , et al.


(12) Health behaviors and health services accessibility factors associated with diabetes: a propensity score matching analysis

Expert Review of Endocrinology & Metabolism, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(13) Google arama hacmi verileri ile Türkiye?de hastalık farkındalık günlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.177-188, 2020 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(14) Integrated k-means clustering with data envelopment analysis of public hospital efficiency

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, vol.23, no.3, pp.325-338, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ÇINAROĞLU S.


(15) Usage of Copas Test and Shrinkage Models to Predict Out-of-Pocket Health Expenditures

Turkiye Klinikleri J Biostat., vol.12, no.3, pp.25-35, 2020 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(16) Poverty effects of public health reforms in Turkey: A focus on out-of-pocket payments

JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE, 2020 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S.


(17) Advertising bans in the health sector: A case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.17-23, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ŞANTAŞ F., Santas G. , UĞURLUOĞLU Ö.


(18) The effects of communication skills levels of health professionals on the dimensions of the Johari Window model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.434-446, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Koca G. Ş. , Erigüç G.


(19) Dijital epidemiyoloji

Turkish Journal of Public Health, vol.18, no.2, pp.192-203, 2020 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(20) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

Operations Research for Health Care, vol.27, no.100275, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(21) The effect of mushroom management style and perceived supervisor support on employee performance: 'An application with university hospital employees'

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Yorgancıoğlu Tarcan G. , Erigüç G. , Kartal N. , Şeyma Koca G., Karahan A.


(22) Efficiency in health services based on professionals consensus quality indicators

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(23) Attitudes and Barriers to Incident Reporting for Doctors and Nurses in a University Hospital's Surgery Departments

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.4, no.2, pp.108-113, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

KAYA S. , KARAMAN S. , BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D. , KANDEMİR A., Yigit D.


(24) An Experimental Comparison of Traditional and Machine Learning Methods Prediction Performances: A Study on Health Outcomes

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.1, pp.23-40, 2020 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(25) Modelling Unbalanced Catastrophic Health Expenditure Data by Using Machine?Learning Methods

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, vol.1, no.1, pp.1-14, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(26) Evaluating patient safety culture at a private hospital

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ozcan T. H. , KAYA S. , Teles M.


(27) Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.3, pp.451-464, 2020 (National Refreed University Journal)

Korku C., Kaya S.


(28) Changes in hospital efficiency and size: An integrated propensity score matching with data envelopment analysis

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, vol.1, no.1, pp.10-30, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Çinaroğlu S.


(29) Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.41-54, 2020 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(30) ?Hasta mı, Müşteri mi?? Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.375-383, 2020 (National Refreed University Journal)

Aydan S.


(31) Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.53-57, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B.


(32) Oncology Services Efficiency in the Age of Pandemic:A Jackknife and Bootstrap Sensitivity Analysis for Robustness Check of DEA Scores

Journal of Cancer Policy, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(33) Costs analysis of diabetes mellitus: A study based on hospital invoices and diagnosis related groups

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.9, no.1, pp.23-31, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Top M. , Aslan H., Akyürek Ç. E. , Aslan E. Ç.


2019

(1) Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.219-230, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , KARTAL N.


(2) The Relationship Between Authentic Leadership, Performance and Intention to Quit the Job of Nurses

Hospital topics, vol.97, no.3, pp.73-79, 2019 (National Refreed University Journal)

Özer Ö., UĞURLUOĞLU Ö. , Sungur C., ÇIRAKLI Ü.


(3) Analytic hierarchy process for hospital site selection

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, pp.42-50, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sahin T., Ocak S., Top M.


(4) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hastane Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri Ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.83-113, 2019 (National Refreed University Journal)

Korku C., Kaya S.


(5) Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye?nin Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.2, no.2, pp.348-358, 2019 (National Refreed University Journal)

IŞIK O. , ORAK S.


(6) POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.4, pp.1201-1225, 2019 (National Refreed University Journal)

Şahinbaş F., Erigüç G.


(7) Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.225-240, 2019 (National Refreed University Journal)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(8) Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.666-682, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M.


(9) Network among HTA ecosystem

HEALTH AND TECHNOLOGY, vol.9, pp.153-166, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(10) Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.103-120, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , SELVİ S., KONCA M.


(11) Evaluation of Transition to Electronic Prescriptions in Turkey: Perspective of Family Physicians

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT, vol.8, no.1, pp.40-48, 2019 (Journal Indexed in SCI)

BULUT S., YILDIZ A., KAYA S.


(12) Evaluation of the Use of Strategic Management Tools by Hospital Executives in Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.21, no.1, pp.38-52, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö.


(13) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.1, pp.245-257, 2019 (National Refreed University Journal)

BİÇER İ., YALÇIN BALÇIK P.


(14) Does the unification of health financing affect the distribution pattern of out-of-pocket health expenses in Turkey?

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, vol.28, pp.293-306, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(15) Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.4, pp.711-748, 2019 (National Refreed University Journal)

Teleş M., Kaya S.


(16) Nonclinical predictors of caesarean section: a path analytic approach

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Çınaroğlu S.


(17) The impact of work alienation on organizational health: A field study in health sector

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.12, no.1, pp.18-24, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

ÖZER Ö., UĞURLUOĞLU Ö. , SAYGILI M., SONĞUR C.


(18) How Turkish Private Hospitals use Social media: A Qualitative Study

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.45, no.1, pp.34-43, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

İLGÜN G. , UĞURLUOĞLU Ö.


(19) Attitudes? of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(20) Staff perceptions of patient safety culture in general surgery departments in Turkey

AFRICAN HEALTH SCIENCES, vol.19, no.2, pp.2208-2218, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Teles M. , KAYA S.


(21) The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.3, pp.695-709, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , SELVİ S.


(22) EU-28 Country Clusters and Patterns of Disease During the European Refugee Crisis

Journal of International Migration and Integration, vol.1, no.1, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(23) Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.16, no.3, pp.155-159, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇAKMAK C., YALÇIN BALÇIK P.


(24) Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, pp.157-180, 2019 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YEŞİLAYDIN G., KARAHAN A.


(25) The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, no.1, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

YALÇIN BALÇIK P. , ÇAKMAK C.


(26) Organizational trust, employee commitment and job satisfaction in Turkish hospitals: implications for public policy and health

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, vol.98, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Gider Ö., Akdere M., Top M.


(27) The Impact of Internal Migration on the Maternal and Child Health Services Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.34, no.6, pp.519-528, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Santas G., ERİGÜÇ G. , ERYURT M. A.


(28) Interrelated Factors with Hospital Financial Performance from Hospital Managers? Perspective

Journal of Health Care Finance, vol.46, no.2, pp.1-23, 2019 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S. , Zengül F.


(29) Paternalistic Leadership, Organizational Cynicism, and Intention to Quit One's Job in Nursing

Hospital topics, vol.97, no.4, pp.139-147, 2019 (National Refreed University Journal)

Sungur C., Özer Ö., Saygili M., UĞURLUOĞLU Ö.


(30) Predictors of hospital readmissions in internal medicine patients: Application of Andersen's Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, no.1, pp.370-383, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , TOKA O.


(31) TÜRKİYE?DE ÖZEL HASTANELERE VE DEVLET HASTANELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.3, pp.291-301, 2019 (National Refreed University Journal)

Şantaş F., Şantaş G., Erigüç G.


(32) Sağlık Yönetimi Literatüründe İhbar Etme Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.25-34, 2019 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., ERİGÜÇ G.


(33) Correction of patient medical record errors through a file control method

Health Policy and Technology, vol.8, pp.329-336, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sungur C., Sonğur L., Çiçek A. Ç. , Top M.


(34) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.51-68, 2019 (National Refreed University Journal)

GÜLTAÇ A. S. , ERİGÜÇ G.


(35) SAĞLIKTA BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ALTERNATİF BİRYAKLAŞIM: İKİ AŞAMALI KÜMELEME UYGULAMASI

Verimlilik Dergisi, vol.1, no.2, pp.8-25, 2019 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S. , Avcı K.


(36) An Evidence?Based Approach to Outcome Measurement in Oral and Dental Health Services: Oral Health?Related Quality of Life and Oral Health Impact

Worldviews On Evidence-Based Nursing, vol.16, no.5, pp.408-415, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Top M. , Sönmez S., Aslan H.


(37) Evaluation of individuals' satisfaction with health care services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, no.1, pp.24-29, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

UĞURLUOĞLU Ö. , ÜREK D. , BİLGİN DEMİR İ.


(38) Politics and health outcomes: A path analytic approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(39) AVOIDABLE MALIGNANT NEOPLASM MORTALITY IN TURKEY BETWEEN 2009 AND 2018

WORLD CANCER RESEARCH JOURNAL, vol.6, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S. , Çalışkan Z.


(40) Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(41) Opinions and evaluations of stakeholders in the implementation of the public-private partnership (PPP) model in integrated health campuses (city hospitals) in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Top M. , Sungur C.


2018

(1) Do Gossip Functions Effect on Organizational Revenge and Job Stress Among Health Personnel?

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.20, no.1, pp.64-72, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

ŞANTAŞ G. , UĞURLUOĞLU Ö. , ÖZER Ö., Demir A.


(2) Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.127-150, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , AYDAN S.


(3) Hastane İnovatif Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

Academic Journal of Information Technology, vol.9, 2018 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., TARCAN M.


(4) Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, vol.5, pp.19-32, 2018 (National Refreed University Journal)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(5) Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, vol.21, 2018 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(6) The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations

Journal of Nursing Scholarship, vol.50, pp.558-566, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Top M. , Tekingunduz S.


(7) Türkiye?de Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Modeli: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Alan Araştırması

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.8, pp.159-186, 2018 (National Refreed University Journal)

SONĞUR C., TOP M.


(8) Hasta Güçlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

İşletme Bilimi Dergisi, vol.6, pp.27-42, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA N., IŞIK O.


(9) Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.199-216, 2018 (National Refreed University Journal)

AYDAN S. , KAYA S.


(10) Ankara?daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.41-63, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(11) The Antecedent of Organizational Outcomes Is Psychological Capital

HEALTH & SOCIAL WORK, vol.43, no.3, pp.155-164, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

KÖSE S. D. , KÖSE T., UĞURLUOĞLU Ö.


(12) Patient Safety Culture, Evidence-Based Practice and Performance in Nursing

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.31, pp.359-374, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Songur C., Ozer O., Gun C., Top M.


(13) Bibliyometrik Bir Analiz ile Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi

İş ve İnsan Dergisi, vol.5, pp.91-114, 2018 (National Refreed University Journal)

DEMİR H., ERİGÜÇ G.


(14) The Effect of Nurses? Empowerment Perceptions on Job Safety Behaviors: A Research Study in Turkey

International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YILDIZ A., KAYA S. , TELEŞ M. , KORKU C.


(15) Understanding the relationship between effectiveness and outcome indicators to improve quality in healthcare

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.29, pp.1294-1311, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(16) The relationship between medical innovation and health expenditure before and after health reform

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, pp.379-387, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(17) Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.135-148, 2018 (National Refreed University Journal)

ÜREK D., BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö.


(18) Risk factors associated with chronic low back pain: an analysis of Turkey health survey data

International Journal of Community Medicine and Public Health, vol.1, no.1, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(19) Patients' readiness for discharge: Predictors and effects on unplanned readmissions, emergency department visits and death

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.26, no.6, pp.707-716, 2018 (Journal Indexed in SCI)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , Kar A., Teles M. , Yildiz A., et al.


(20) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.305-334, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA S. , SAİN GÜVEN G. , TELEŞ M. , AYDAN S. , KORKU C. , KAR A.


(21) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olan ve Olmayan Hastanelerin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.2, pp.179-198, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(22) Maliyet Değer Analizi Sonuçlarının Parametrik Olasılık Dağılımlarına Karşı Duyarlılığı: Bir Markov Zinciri Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.2, pp.227-242, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(23) Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.1-29, 2018 (National Refreed University Journal)

AYDAN S. , KAYA S.


(24) Demographic and Welfare State Predictors of Out-of-Pocket Health Expenditures: A Path Analytic Model

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.44, pp.569-586, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(25) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İincelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.49-64, 2018 (National Refreed University Journal)

ERİGÜÇ G. , ŞAHİNBAŞ F., DEMİRCİ Ş., ŞANTAŞ G.


(26) Validity and reliability of the Turkish version of the readiness for hospital discharge scale/short form

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.26, no.3, pp.295-301, 2018 (Journal Indexed in SCI)

KAYA S. , Guven G. S. , Teles M. , KORKU C. , AYDAN S. , Kar A. , et al.


(27) Ethical climate as a moderator between organizational trust & whistle-blowing among nurses and secretaries

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.34, no.2, pp.429-434, 2018 (Journal Indexed in SCI)

AYDAN S. , KAYA S.


(28) A comprehensive framework identifying readmission risk factors using the CHAID algorithm: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, vol.30, no.5, pp.366-374, 2018 (Journal Indexed in SCI)

KAYA S. , Guven G. S. , AYDAN S. , TOKA O.


(29) Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, vol.8, no.2, pp.193-204, 2018 (National Refreed University Journal)

GÜLTAÇ A. S. , YALÇIN BALÇIK P.


(30) Pricing and reimbursement of generic pharmaceuticals in Turkey: Evaluation of hypertension drugs from 2007 to 2013

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, pp.182-193, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Kumru S., Top M.


(31) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulamalarının Hasta Faturaları veTeşhis İlişkili Gruplara Göre Maliyet Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.2018, pp.1-9, 2018 (National Refreed University Journal)

TOP M. , ASLAN H., ZENGİN N.


(32) Sağlık Sektöründe Bütçe Etki Analizi

Sayıştay Dergisi, vol.109, pp.57-77, 2018 (National Refreed University Journal)

SÖNMEZ S., TOP M.


(33) Managerial Roles for Health Services: Quinn?s Competing Values Framework (CVF) Model

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.83-92, 2018 (National Refreed University Journal)

BAYIN DONAR G. , TURAÇ İ. S.


(34) Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanında Eşitsizlik ve Hakkaniyet: Uygulamalı Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.876-897, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(35) Vekalet Teorisinin Sağlık Sektöründeki Yansımalarının Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.4, pp.180-194, 2018 (National Refreed University Journal)

ÜREK D., ERİGÜÇ G.


(36) Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, pp.569-587, 2018 (National Refreed University Journal)

KARTAL N., ERİGÜÇ G.


(37) The Effect of Paternalistic Leadership on Job Performance and Intention to Leave the Job

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.20, no.1, pp.46-55, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

UĞURLUOĞLU Ö. , Aldogan E. U. , Turgut M., Ozatkan Y.


2017

(1) Tıbbi Cihaz Vijilansı

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, no.3, pp.385-395, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(2) Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, 2017 (National Refreed University Journal)

AYDAN M., KAYA S.


(3) Effect of organisational trust, job satisfaction, individual variables on the organisational commitment in healthcare services

Total Quality Management and Business Excellence, vol.28, pp.522-541, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

Tekingündüz S., Top M. , Tengilimoğlu D., Karabulut E.


(4) Liderlik ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Bir Literatür İncelemesi

Journal of Strategic Research in Social Science (National Refreed University Journal), vol.3, no.2, pp.175-196, 2017 (National Refreed University Journal)

BİLGİN DEMİR İ. , UĞURLUOĞLU Ö. , ÜREK D.


(5) İlaç Harcamalarının Sağlık Sonuçları İle İlişkisi: Bir Kanonik Korelasyon Analizi Uygulaması

Hacettepe Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.23-47, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(6) Sağlıkta Performans Ölçümünden Stratejik Performans Yönetimine: Path Projesi Örneği

Verimlilik Dergisi, no.1, pp.75-92, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(7) THE ROLE OF STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN E-HEALTH AND THE USE OF BIG DATA TO PREDICT HEALTH OUTCOMES

VALUE IN HEALTH, vol.20, no.9, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Baser O.


(8) An analysis of the relationship between burnout, socio-demographic and workplace factors and job satisfaction among emergency department health professionals

APPLIED NURSING RESEARCH, vol.34, pp.40-47, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Tarcan M., Hikmet N., Schooley B., Top M. , Tarcan G. Y.


(9) Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler: Teorik Bir İnceleme

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, no.2, pp.259-274, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(10) The Relationship between Image-Reputation, Financial and Quality Performance: An Application on Hospitals

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.46, no.1, pp.19-33, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

ÇINAROĞLU S.


(11) Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.28, pp.105-126, 2017 (National Refreed University Journal)

OCAK S., GİDER Ö., GİDER N., TOP M.


(12) Kamu Hastane Birliklerinin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ve Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi

Ekonomik Yaklaşım, vol.28, no.104, pp.81-120, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(13) Sağlık Harcamasının Tahmininde Makine Öğrenmesi Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.179-200, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(14) Spatial Distribution of Total Number of Medical Devices inTurkey: A Classification Analysis

International Journal of Medicine and Public Health, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S. , BAŞER O.


(15) Explanatory Factors of Quality of Care from Cataract Patients' Perspectives

SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY, vol.32, no.3, pp.321-325, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Hearld K. R. , Igici S. O.


(16) Organ Naklinde Piyasa Tasarımı

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, no.1, pp.109-124, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(17) Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.32, pp.1-7, 2017 (National Refreed University Journal)

UĞURLUOĞLU Ö. , UĞURLUOĞLU ALDOĞAN E., ÜREK D., BİLGİN DEMİR İ. , Özatkan Y.


(18) INTERCONTINENTAL LINKS AMONG HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ORGANIZATIONS

VALUE IN HEALTH, vol.20, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Çınaroğlu S. , Baser O.


(19) Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İşte Üretkenliklerine Etkisi

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.8, no.30, pp.291-303, 2017 (National Refreed University Journal)

BİLGİN DEMİR İ. , ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(20) İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, pp.179-201, 2017 (National Refreed University Journal)

KUMRU S., TOP M.


(21) Belirsizlik Durumunda Deterministik veStokastik Yaklaşımların Maliyet-Değer SonuçlarıÜzerindeki Etkisi: Diyabet Üzerine Bir Markov ZinciriMonte Carlo Simülasyonu Uygulaması

Turkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, vol.9, no.3, pp.230-240, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(22) A Fresh Look at Out-of-Pocket Health Expenditures after More than a Decade Health Reform Experience in Turkey: A Data Mining Application

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.7, no.5, pp.33-40, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(23) Ensemble Learning Methods to Deal with Imbalanced Disease and Left-Skewed Cost Data

American Journal of Bioinformatics Research, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(24) Sekreterlerin Yıldırmaya Maruz Kalma Düzeyleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.725-741, 2017 (National Refreed University Journal)

BÜYÜKAYDIN E., KAHRAMAN G., KAYA S.


(25) Effect of Organizational justice on Work Engagement in Healthcare Sector of Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.19, no.1, pp.73-83, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

ÖZER Ö., UĞURLUOĞLU Ö. , SAYGILI M.


(26) A FRESH LOOK AT THE PREDICTORS OF THE NUMBER OF HIV CASES IN TURKEY

VALUE IN HEALTH, vol.20, no.9, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Baser O.


(27) Perceptions of Pediatric Nurses on Ethical Decision Making Processes

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.30, pp.67-84, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

Avcı K., Çınaroğlu S. , Top M.


(28) An analysis of relationship between burnout and job satisfaction among emergency health professionals

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.28, pp.1339-1356, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

Tarcan G. Y. , Tarcan M., Top M.


(29) THE FLOW OF EU-28 COUNTRY CLUSTERS IN TERMS OF INFECTIOUS AND CHRONIC DISEASES DURING A REFUGEE CRISIS

VALUE IN HEALTH, vol.20, no.9, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Baser O.


(30) 15 Years of AK Party Rule: An Evaluation in Terms of Health and Health Policies

INSIGHT TURKEY, vol.19, no.2, pp.167-188, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

YILDIRIM H. H.


(31) The relationship between burnout and mobbing among hospital managers

NURSING ETHICS, vol.24, no.3, pp.337-348, 2017 (Journal Indexed in SCI)

KARSAVURAN S. , KAYA S.


(32) ADULT RISK FACTORS OF NONCOMMUNICABLE DISEASE OUTCOMES

VALUE IN HEALTH, vol.20, no.9, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Baser O.


(33) İmaj-İtibar ile Finansal ve Kalite Performansı Arasındaki İlişkiler: Hastaneler Üzerine Bir Uygulama

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.46, no.1, pp.19-33, 2017 (National Refreed University Journal)

ÇINAROĞLU S.


(34) İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlama Aracı Olarak Personel Güçlendirme

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.17, pp.1-21, 2017 (National Refreed University Journal)

YILDIZ A., KAYA S.


(35) Artroskopik Slap (Omuz) Onarımı İşlem Maliyetleri, Fatura Bedelleri ve Teşhis İlişkili Gruplara Dayalı Maliyet Analizi

Verimlilik Dergisi, vol.2017, pp.167-219, 2017 (National Refreed University Journal)

TOP M. , ASLAN H.


(36) FACTORS RELATED TO OUTPATIENT ANTIBIOTIC DRUG CONSUMPTION IN TURKEY

VALUE IN HEALTH, vol.20, no.9, 2017 (Journal Indexed in SCI)

ÇINAROĞLU S. , Baser O.


(37) İletişim Yeterlilik Ölçeği?nin Geçerlik ve Güvenilirliği

International Journal of Management Economics and Business, vol.13, pp.789-799, 2017 (National Refreed University Journal)

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(38) Sağlık Çalışanlarının Kişisel Açılım ve Geri Bildirim Düzeylerinin Johari Penceresi Modeli ile Değerlendirilmesi

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Sosyal Bilimer E-Dergisi, vol.64, pp.343-367, 2017 (National Refreed University Journal)

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.