Personel

Öğretim Üyeleri/Görevlileri

 

        Prof. Dr. Mehtap TATAR

 

 

ÖZGEÇMİŞ

(Mart 2010)

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Soyadı                          : Tatar

Adı                                :  Mehtap

Doğum Tarihi              : 1963

Medeni Durum            : Evli

 

ADRES

 

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık İdaresi Bölümü

Samanpazarı 06100/ Ankara

E-Posta: mtatar@hacettepe.edu.tr

 

İSTİHDAM DURUMU

 

Profesör

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık İdaresi Bölümü

Samanpazarı 06100/ Ankara

 

EĞİTİM DURUMU

 

1984                 Lisans

                          Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu

 

1987                 Yüksek Lisans M.Sc.

                          Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi

 

1988                  Yüksek Lisans M. Sc.

                           London School of Economics & London School of Hygiene and Tropical Medicine

                           Sağlık Planlaması ve Finansmanı

 

1993                   Doktora

                            Nottingham University School of Social Studies

                            Sosyal Politika ve Yönetim

 

MESLEKİ DENEYİM

 

1984-1994                            Araştırma Görevlisi

                                               Hacettepe Üniversitesi

                                   Sağlık İdaresi Yüksekokulu

                                               06100 - Ankara

 

1994 - 1996                          Yardımcı Doçent

                                               Hacettepe Üniversitesi

                                   Sağlık İdaresi Yüksekokulu

                                               06100 - Ankara

 

1994-1995                                      Çankaya Belediyesi

Sağlık Politikası Danışmanı

Sağlıklı Kentler Projesi Direktörü

 

1996 -  2002                         Doçent

                                               Hacettepe Üniversitesi

                                   Sağlık İdaresi Yüksekokulu

                                               06100 - Ankara

 

2002 – 2006                          Profesör

                                               Hacettepe Üniversitesi

                                   Sağlık İdaresi Yüksekokulu

                                               06100 – Ankara

 

2006-                                     Profesör

                                               Hacettepe Üniversitesi

                                               İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

                                               Sağlık İdaresi Bölümü

                                               06100- Ankara

 

2004 –                                   Adjunct Professor

                                               Washington State University

                                               Center for Health Services Research

 

2006 -                                    Hacettepe Üniversitesi

                                               Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası

                                               Araştırma ve Uygulama Merkezi

                                               Müdür Yardımcısı

 

2006 -                                    Hacettepe Üniversitesi

                                               İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                                               Sağlık İdaresi Bölümü Başkanı

 

2007 -                                    Türk Eczacıları Birliği

                                               İlaçta Geri Ödeme Enstitüsü

                                               Yönetim Kurulu Başkanı

 

2007 -                                    Hacettepe Üniversitesi

                                               İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                                               Dekan Yardımcısı

 

PROJELER

 

1.        Hastanelerde Hizmet İhaleleri, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje No. 94. 04. 075. 002., 1995 Temel Araştırmacı

2.         Turkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Dünya Bankası fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje, 2004. Ülke Yöneticisi

3.         Formal ve İnformal Sağlık Harcamaları, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte. Çalışma Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenmiştir  2004. Temel Araştırmacı.

4.        Azerbaycan Sağlık Harcamaları Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, 2003-2004. Danışman

5.        Azerbaycan Sağlık Finansmanı Çalışması, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı için Dünya Bankası Fonları ile yapılmıştır, 2004-2005. Danışman

6.        Mental Health Economics European Network Project,  London School of Economics ile Avrupa Birliği ortak projesi, 2005 - , Araştırmacı

7.        Health Technology Assessment Project, European Advisory Group on Health and Social Policies, College of Europe and London School of Economics, 2005 – Araştırmacı

8.      Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI), Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 2006 – Türkiye temsilcisi ve Türkiye Pharmaprofile Yazarı

9.      Colorectal  Cancer Project; London School of Economics, August 2007 - 2008. Araştırmacı

10.    Upgrading The Statistical System & Phase II - Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics, Turkey  Conseil Santé contract identifier: n° L112 – R069 Service Agreement under the Framework Contract n° EuropeAid/119860/C/SV Lot n° 8 October 2007 – Danışman

11.    Turkish Health Systems in Transition Profile (HIT), Dünya Sağlık Örgütü European Observatory, Ocak 2008 – Baş yazar

12.    Pharmaceutical Health Information System (PHIS), Public Health Executive Agency (PHEA), Austrian Ministry of Health, Family and Youth – Türkiye Temsilcisi ve Türkiye PHIS raporu yazarı

 

 

 

YAYINLAR

 

Uluslararası Yayınlar  (Hakemli)

 

1.    Tatar, M., “Community Participation in Health Care: The Turkish Case” Social Science and Medicine, 42 (11), 1996. pp.1493-1500.

2.    Tatar, M.; Tatar, F., “Primary Health Care in Turkey: Is it a Fashion or a Lasting Passion” Health Policy and Planning, 12 (3), 1997. pp. 224-233.

3.    Tatar. M., Book Review, “Race and Community Care”, Social Science and Medicine, 44(9), 1997. p. 1243.

4.    Tatar, F.; Tatar. M.; et al.(With others) “Turkish Hospital Management at a Crossroads” Health Administration Education Quarterly, 16(3), 1998. pp.

5.    Tatar. M. et. al. “Women’s Perception of Caesarean Section: Reflections From a Turkish Teaching Hospital” Social Science and Medicine, 50, 2000. pp. 1227-1233.

6.    Tatar, M., Erigüç, G. “Turkish Health Care Reforms and Reasons for Failure” , Tavakoli, M., Davies H.T.O., Malek, M. (eds) Health Policy and Economics: Strategic Issues in Health Care Management Ashgate Publishing Ltd., 2000.

7.    Ağırbaş, İ; Tatar, M. “Benign prostatic hyperplasia: cost and effectiveness of three alternative surgical treatment methods used in a Turkish hospital”, Journal of Medical Systems, 29(5), 2005. pp 487-492

8.    Şahin, B.; Tatar, M. “Analysis of Factors Affecting Patient Satisfaction: A Case Study with Asthma Patients”, Journal of Disease Management and Health Outcomes, 14(3), 2006.

9.    Tatar, M.; Kanavos, P. “Health Care Reform in Turkey: A Dynamic Path in the Wake of  Political Consensus”, Eurohealth, 12(1), 2006.

10. Şahin, B.; Tatar, M. “Factors Affecting Use of Resources for Asthma Patients”, Journal of Medical Systems, 30, 2006: 395-403.

11.Tatar, M.; Ozgen, H.; Þahin, B.; Belli, P.; Berman, P. “ Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey”, Health Affairs, 26(4), 2007

12.Akbulut, Y.; Tatar, M.; Çetinyürek, A.; Tatar, F., “Non-urgent use of the emergency department: A quantitative evaluation from a patient perspective”, Journal of Management and Marketing in Health Care, 1(4), 2008.

13.Özgen, H.; Şahin, B.; Belli, P.; Tatar, M.; Berman, P. (2009), “Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey”, Journal of Medical Systems, Published on line 14 January 2009.

14.Akbulut, Y.; Tatar, M.; Demir, A. (2005), “Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources: Turkey Case”, in Yfantopoulos, J.N., (ed) The Economics of Health Care Reforms, Athens Institute for Education and Research, Atina.

15.Tatar, M.; Tatar, F., (2009), “Colorectal Cancer in Turkey: Current Situation and Challenges for the future”, European Journal of Health Economics, DOI 10.1007/s10198-009-0197-7

16.Somunoğlu, S.; Tatar, M., “The Use of Screening for Early Diagnosis of Breast Cancer in Ankara”, Social Behavior and Personality, 37(8), 2009. Pg.1101-1110

 

Raporlar

 

1.    Berman, P.; Tatar, M., National Health Accounts Turkey 1999,2000, Sağlık bakanlığı, 2003. www.hm.saglik.gov.tr

2.    Tatar, M., Pharmaprofile, Turkey, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Project, 2007. www.ppri.oebig.at

3.    Knapp, M.; McDaid, D.; Medeiros, H.;Becker, T.; Johnson, J.; Kilian, R.; Salvador-Carulla, S.; Simon, J.; Tatar, M.; Economics, Mental Health and Policy: An Overview, MHEEN II Policy Briefing No1., London, 2008.

 

 

Ulusal Yayınlar (Hakemli)

 

1.    Tatar, M., “Desantralizasyon ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Sisteminde Yeni Yapılanma Modeline Teorik bir Bakış”  Amme İdaresi, 26(4), 1993.

2.    Tatar, M., “Teorik Boyutlarıyla Genel Sağlık Sigortası ve Türk Sağlık Yöneticilerine Öneriler”,  Doğan , M. et al. (eds), I. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastaneler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

3.    Tatar, M., “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri”, Verimlilik Dergisi, 4, 1994.

4.    Tatar, M., “Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış”, Toplum ve Hekim, 9(60), 1994.

5.    Tatar, M., “Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik bir Bakış: Karmaşa mı Yanılgı mı?”, Toplum ve Hekim, 9(62), 1994.

6.    Tatar, M., “Sigara: Devlet Politikaları Kullanımı Etkileyebilir mi?”, Toplum ve Hekim, 9(63), 1994.

7.    Tatar, M., “Temel Sağlık Hizmetleri: Politik ve İdeolojik bir Yaklaşım”,  Toplum ve Hekim, 10(67), 1995.

8.    Tatar, M., “Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımının Vazgeçilmez Ögesi: Toplum Katılımı”, Toplum ve Hekim, 10(67), 1995.

9.    Tatar, F.; Tatar, M. ve diğerleri, “Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler” , Toplum ve Hekim, 10(69-70), 1995.

10.Tatar, M., “Polio Aşı Kampanyasının Düşündürdükleri: Kampanyalar Sağlık Sorunlarına Çözüm mü yoksa Tehdit mi?”, Toplum ve Hekim, 11(71), 1996.

11.Tatar, F.; Tatar, M., “Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutu”, Toplum ve Hekim, 11(72), 1996.

12.Tatar, M.; Tatar, F., “Sağlığın Ölçülmesi: Kavramsal bir Çerçeve”, Toplum ve Hekim, 11(73), 1996.

13.Tatar, F.; Tatar, M.; Şahin, I., “Hastane Hizmet İhaleleri: Teori ve Türkiye’deki Uygulamalar”, Amme İdaresi Dergisi, 30(3), 1997.

14.Tiryaki, D.; Tatar, M., “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(4), 2000. 124-138.

15.İşnas, C.; Tatar, M., “Doktor-Hasta İlişkisi: Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniklerinde Yatan Hastaların Değerlendirmeleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), 2000. 147-159.

16.Ağırbaş, İ., Tatar, M. “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Bir Maliyet Etkililik Analizi Uygulama Örneği”, Verimlilik Dergisi, 1, 2001. 139-152.

17. Tatar, M., “Sağlık Hizmeti Sunan Profesyonellere Ödeme Yöntemleri”, Sağlık ve Toplum, 11(4), 2001.

18.Tatar, M.; Şahin, İ.; Büyükkayıkçı, H. “Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme: Teori ve SSK Hastaneleri Yöneticilerinin Görüşleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2004.

19.Özgen, H.; Tatar, M.”Sağlık Sektöründe bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2), 2007.

20.Özgen, H.; Tatar, M. “Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1), 2008.

 

Ulusal Yayınlar (Hakemsiz)

 

1.      Tatar, M. “Türkiye’de Sağlık ve İlaç Harcamaları”, SB Diyalog, 12, 2005.

2.      Tatar, M. “Sağlık Nedir?”, Makro Bakış, 1, 2005.

3.      Tatar, M. “Genel Sağlık Sigortası: Türkiye Uygulamalarının Teoride ve Uluslar arası Uygulamalardaki Yeri”, Makro Bakış, 2, 2006.

4.      Tatar, M. “Politika ve Sağlık Politikası”, Makro Bakış, 2, 2006

5.      Kanavos, P.; Tatar, M. “Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi”, Makro Bakış, 5, 2007.

6.      Tatar, M. “Tıbbi Etkililik, Etkililik ve Verimlilik”, Makro Bakış, 5, 2007.

 

Kitaplar

 

1.    Tatar, M.; Tatar, F., Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi, Creese A.; Parker, D. (eds), Cost Analysis in Primary Health Care Translation to Turkish, Ministry of Health Project Coordination Unit, Ankara, 1998.

2.    Tatar, M., Tatar, F., Yerel Yönetimler ve Sağlık, Konrad Adenauer Vakfı ve Türk Belediyeler Birliği, 1998.

3.    Tatar, M., Sağlık Hesapları Sistemi (A System of Health Accounts) Türkçe!ye çeviri, OECD, 2000

 

Kitaplarda Bölüm

 

1.      Tatar, M. “Sağlık Politikası” içinde Göksu, T. ve diğerleri, 1980-2003 Türkiye’nin Dış Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Siyasal Kitabevi, 2003

2.      Tatar, M.,  “Sağlık Politikası Ve Politika Belirleme Süreci : Teori Ve Türk Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış”,  içinde Aktan, C.C. ve Saran U. (eds), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Sağlıkta Umut Vakfı, Ankara 2007.

3.      Tatar, M, “Sağlık Sisteminin Performansını Ölçme Süreci”, içinde Ateş, H ve diğerleri, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Asil yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2007

4.      Tatar, M.; Şahin, I., “Türkiye’de Kanser Harcamaları”, Tuncer, M. (ed), Türkiye’de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2007.

5.      Tatar, M. “Türkiye’de Sağlık Reformları ve Hasta Açısından Yeni Sistemin Getirdikleri”, Babaoğul, M.; Şener, A., (eds), Tüketici Yazıları I, Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi, 2007.

 

BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılar

 

1.    “Turkish National Health Policy Paper: A Reflection of European Policies?” British Sociology Group Conference,  18-21 Eylül, 1992, Edinburgh.

2.    “Is Health for Achievable?: The Case of Turkey”, Twelfth International Conference on the Social Sciences and Medicine, 14-18 Eylül 1992, Peebles, İskoçya.

3.    (Y. Akbulut ile) “Standardized Mortality Ratios and Allocation of Health Care Resources. Turkey Case” Third International Conference on Health Economics, Management and Policy, Temmuz 3-5, 2004, Atina.

4.    (Y Akbulut ve A. Demir ile) , “Allocation of Health Care Resources: An Attempt to Develop a Need Index for Turkey” Fifth European Conference on Health Economics, 8-11 Eylül, 2004, Londra

5.    (B. Şahin, G. Karakaya ve F. Kalyoncu ile),  “The validity and the reliability of the Turkish version of the asthma quality of life questionnaire”, European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Poster, 30 Eylül 2003, Viyana.

6.    (B. Şahin ve C. Demir ile)“The importance of measurement of case mix and severity of illness in evaluation of hospital and physician performance” Congress of Balkan Military Medical Committee, poster,  21-24 Temmuz 2004, Antalya.

7.    “Health System Financing in Azerbaijan; equity in access to care” Conference on Reforming the Health Sector in Azerbaijan”, Azerbaijan Ministry of Health and the World Bank, 1-3 December 2004, Baku

8.    “Health and Pharmaceutical Expenditures and Pharmacoeconomics in Turkey” I. International Health and Pharmacoeconomics Symposium, 24-25 May 2005, Ankara

9.    (H. Ozgen, B. Şahin, P. Belli, P Berman ile) “Formal and Informal Payments for Health in Turkey” International Health Economics Association 5th World Congress , poster,  10-13 July 2005, Barcelona..

10.(Y. Akbulut ile)   “Health Planning and Epidemiologic Measures: An Evaluation of Turkey’s Mortality and Mortality Data” IFSSH World Congress, 21-26 August2005, İstanbul.

11.Tatar, M. “ Health Technology Assessment in Turkey” European Advisory Second Meeting on Health and Social Policies, London School of Economics 9 Haziran 2006

12. Tatar, M “The State of Oncology in Turkey”  European Advisory Second Group meeting on Health and Social Policies, London School of Economics, London, 15 December 2006.

13. Tatar, M. “Türkiye’de Kanser Harcamaları ve Farmakoekonomi” (Cancer Expenditures in Turkey and Pharmacoeconomics) Etkin Kanser Kontrol Programları Türkiye ve KKTC’de Kanser Kontrolü Sempozyumu, North Cyprus Turkish Republic February, 2007.

14.Tatar, M. “Challenges in developing mental health policy and practice in Turkey”, Mental Health in Europe: Recent Findings and Analysis from the Mental Health Economics European Network Phase II, London School of Economics, London 27 September 2007.

15.Tatar, M. “Oncology in Turkey” European Advisory  on Health and Social Policies, Fifth Meeting, 6-8 Aralık 2007

16.Tatar, M.; Akbulut, H., “Cost-effectiveness of Sorafenib in unresectable and/or metastatic renal cell carcinoma in Turkey”, ISPOR 12th Annual European Congress, 24-27. 10.2009, Paris, 2009.

17. Tatar, M.; Sarıöz., “Cost Efficacy of Ustekinumab in Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis in Turkey” ISPOR 15th Annual International Meeting, 15-19 May Atlanta, 2010.

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılar

1.      (D. Tiryaki ile), “Özel Sağlık Sigortası Yaptırma Nedenleri ve Sigortadan Duyulan Tatmin Düzeyi”, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 15-16 Mayıs, 1999.

2.      (C. İsnas İle), “Doktor Hasta İlişkisi”, II. Ulusal Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1999.

3.      (Y. Çelik, İ. Şahin ile) “Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Konular ve Gerekli Bilgi, Beceri ve Yetenekler”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 20-21 Mayıs 2000.

4.      (İ. Ağırbaş ile), “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 20-21 Mayıs 2000.

5.      Tatar, M. “Geriatri Merkezlerinin Organizasyonu  Geriatri 2000, 1-2 Nisan 2002

6.      (B. Şahin,G..Karakaya ve F. Kalyoncu ile) “Asthma Quality Of Life Questionnaire’ın Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği”  Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya, Turkey.

7.      (B. Şahin, G. Karakaya, F. Kalyoncu, M. Arvinli ile)   “Özel Poliklinik Uygulamasının Astım Hastalarının Tedavi Giderleri ve Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi”, Altıncı Torax Derneği Kongresi, Mayıs 2003, Antalya 

8.      Tatar, M., “Türkiye’de Sağlık Harcamaları, İlaç Harcamaları ve Farmakoekonomi”, 1. Uluslararası Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Sempozyumu”, Mayıs 2005, Ankara.

9.      Tatar, M, “USH veri Toplama Kaynakları ve Stratejileri”, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Hesapları Çalıştayı, Ekim, 2005.

10.    Tatar, M, “Türkiye’de Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kasım 2005.

11.    Tatar, M., “Ulusal Sağlık Hesapları”, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul.

12.    Tatar, M., “Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve Farmakoekonomi”, Basın Mensupları için Araştırmacı İlaç Firmaları tarafından düzenlenen toplantı, 15 Nisan, 2006, İstanbul.

13.    Tatar, M, “Türkiye’de Sağlık Ekonomisi ve İlaç” Sağlık ve İlaç Ekonomisinde Eğilimler. Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği 31 Mayıs 2006

14.    Tatar, M. “Türkiye’de Sağlık harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı” Türk Silahlı Kuvvetleri 15. Tıp Kongresi 31 Mayıs 2006.

15.    Tatar, M, “Sağlık Ekonomisi” TEB Akademi, Türkiye Eczacılar Birliği, Nisan, 2007

16.    Tatar, M. (2009), “Geri ödeme sistemleri: Avrupa’dan örnekler“, Farmavizyon Eczacılık Fuarı 10-12 Nisan 2009 İstanbul.

17.    Tatar, M.; (2009), “Sosyal Güvenlik Kurumunun Özel Sektör ile Etkili İşbirliği İçin Model Önerisi”, Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorunları Sempozyumu 17 Nisan Bilkent Otel, Ankara.

18.    Tatar, M. (2009), “Transfüzyonel hemosideroz tedavisinde kullanılan şelatörlerin etkilik ve maliyet değerlendirmesi”, Talasemi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar Çalıştayı, Antalya.

19.    Tatar, M. (2010), “IMF, Dünya Bankası ve Sağlık Politikaları”, 1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Gelişen Tıp Teknolojileri Kongresi, Antalya.

20.    Tatar, M. (2010), “Sağlık Teknolojilerinde Yaşam Kalitesi Analizlerinin Rolü”, 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

1.    Hastane Personelini Motive Eden Faktörler Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.

2.    Factors Affecting the Demand for Health Services: A Literature Review (Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Raporu, London School of Economics and Political Science, 1998.

3.    Health for All by the Year 2000 and Primary Health Care: The Turkish Case, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nottingham University, 1993.

4.    Nottingham Sağlık Profilinin bir Uygulama Örneği,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, 1996

5.    VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlıkta Önceliklendirme Alt komisyonu, Raportör. 

6.    Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Editör, 1999-2003

7.    I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı.

 

DERSLER

 

1.    Sağlık Planlaması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Lisans Programı

2.    Sağlık Planlaması (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı.

3.    Sağlık ve Toplum (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Lisans Programı

4.    Sağlık ve Toplum, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilimsel Hazırlık Programı.

5.    Sağlık Hizmetlerinde Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı (1994-1995 tarihleri arasında)

6.    Sağlık Politikası ve Planlaması, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı.

7.      Sağlık Ekonomisi, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, Stratejik Hastane Yönetimi Sertifika Programı.

8.       Sağlık Sistemleri, Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, Stratejik Hastane Yönetimi Sertifika Programı.

9.      Sağlık Politikası, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, lisans programı

10.    Sağlık Politikası, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, Yüksek Lisans Programı

11.    Sağlık Politikası, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü , Doktora Programı

12.    Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, Doktora Programı 

13.    Sağlık ve İlaç Politikaları, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yüksek Lisans Programı 

 

 

 YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

Şahin, B., “Sağlık Statüsünün Ölçülmesi: Bypass Ameliyatı Olan Hastaların Algılanan Sağlık Statüleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, 1996.

 

İşnas, C., “Doktor Hasta İlişkisi: Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniklerinde Yatan Hastaların Değerlendirmeleri”, Hacettepe Üniversitesi, 1998.

 

Tiryaki, D., “Özel Sağlık Sigortası Yaptırma Nedenleri ve Özel Sağlık Sigortasından Duyulan Tatmin”, Hacettepe Üniversitesi, 1998.

 

Somunoğlu, S. “Nottingham Sağlık Profili: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi, 1998.

 

Top, M., “Sağlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Gebe Kadınların Algıladıkları Sağlık İhtiyaçları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, 1998.

 

 Doktora Tezleri

 

Ağırbaş, İ., “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri ve TCDD Ankara Hastanesinde Prostat Vakalarının İncelenmesi Yoluyla Maliyet Etkililik Analizi Uygulaması”, Hacettepe Üniversitesi, 1999.

 

Şahin, B., “Hekimlerin Klinik Karar Verme Süreçlerinin Kaynak Kullanımı, Yaşam Kalitesi ve Hasta Tatmini Üzerine Etkisi: Astım Hastalarına İlişkin bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, 2002.

 

Ünlü, H., “İdrar Kültürü İçin Örnek Almada İki Farklı Yöntemin Maliyet Etkililik Analizi”, Hacettepe Üniversitesi, 2003.

 

Akbulut, Y., “Sağlık Kaynaklarının Tahsisi: Sağlık Bakanlığı Uygulamaları ve Model Önerisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2003.

 

Somunoğlu, S., “Meme Kanseri Olan ve Olmayan Hastaların Hastalığa İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

 

Top, M., “Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikasına İlişkin Değerlendirmeleri”, Hacettepe Üniversitesi, 2005.

 

 

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık İdaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59