Personel

Öğretim Üyeleri/Görevlileri

 

        Doç. Dr. Hacer Özgen

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı          : Hacer Özgen

Doğum Tarihi      : 1968

Yabancı Dil\Diller  : İngilizce

 

ADRES

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık İdaresi Bölümü

Samanpazarı 06100/ Ankara

E-Posta: hozgen@hacettepe.edu.tr


ÖĞRENİM DURUMU

1996-2000                    Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Araştırma alanında Doktora

Department of Health Administration, Virginia Commonwealth University, ABD

1990-1993                    Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Yüksek Lisans

Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi

1986-1990                    Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Lisans

Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi

 

PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ

2006-                            Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık İdaresi Bölümü, Doçent Doktor

2005-2006                     Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Yardımcı Doçent Doktor

2001-2005                     Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi

1992-2001                     Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi

1986-1992                     Ankara Numune Hastanesi, Hemşire

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Yönetim Bilimi I ve II (İngilizce), Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Lisans Programı

Epidemiyoloji (İngilizce), Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Lisans Programı

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Programı

Yönetimin Genel İlkeleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Programı

Sağlık Sektöründe Girişimcilik, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Programı

Epidemiyoloji, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Programı

Yüksek Lisans

Yönetim ve Örgüt Kuramları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Epidemiyoloji, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

HÜSEM

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı

 

YAYINLAR

Uluslararası Yayınlar

1.       Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P. & Berman, P. “Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey”, Health Affairs, 26(4): 1029-1039, 2007.

2.       Özgen, H. “Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA?” Social Science and Medicine, 62(9): 2112-2124, 2006.

3.       Özgen, H. & Özcan, Y.A. “Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets”, Health Care Management Science, 7: 253-261, 2004.

4.       Özgen, H. & Özcan, Y.A. “A National Study of Efficiency for Dialysis Centers: An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs”, Health Services Research, 37(3):711-732, 2002.

5.       Harris, J., Özgen, H. & Özcan, Y.A. “Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency?” Journal of the Operational Research Society, 51(7): 801-811, 2000.

6.       Tatar, F. et al. “Turkish Hospital Management At A Crossroads: Prospects for the Year 2000”,  The Journal of Health Administration Education, Summer, 16(3): 283-296, 1998.

 

Ulusal Yayınlar

1.       Özgen, H. “Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?”, Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Dergisi (baskıda).

2.       Özgen, H., Tatar, M. “Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkilik Analizi ve Türkiye’de Durum”, Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Dergisi (baskıda).

3.       Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet”, Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Dergisi (yayına kabul edildi).

4.       Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Cepten Sağlık Harcamasında Hakkaniyet Değerlendirmesi”, Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Dergisi (yayına kabul edildi).

5.       Özgen, H., Şahin, İ., Gülcü, A., “Veri Zarflama Analizi İle Üniversite Hastanelerinin Verimlilik Ölçümü”, İçinde: Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Kitabı, Ankara, s.115-124, 2008. (Tam Metin)

6.       Özgen, H. “Kamu ve Özel Hastaneler için Stratejik Yönetim”, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, 1(5): 58-60, 2008.

7.       Özgen, H. ve Şahin, İ. “Türkiye’de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(1): 59-88, 2003.

8.       Özgen, H. “İşlem Maliyetleri Teorisi: Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı?” Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi, 35(2): 49-59, 2002.

9.       Özcan, Y.A. ve Özgen, H. “Sağlık Sigortacılığı Politikasında Amerikan Sağlık Sigorta Sisteminden İzlenimler”, Yeni Türkiye Dergisi, Özel Sağlık Sayısı, 7(40): 1494-1514, 2001.

10.   Şahin, İ. ve Özgen, H. “Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3): 41-61, 2000.

11.   Özgen, H., Çelik, Y. ve Tezcan, S. “Hacettepe Üniversitesi Dahiliye, Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma”, Toplum ve Hekim, 10(69-70): 131-141, 1995.

12.   Tatar, F. ve diğerleri “Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi-Beceri-Yetenekler”, Toplum ve Hekim, 10(69-70): 19-31, 1995.

13.   Özgen, H., “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir? Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme”, Toplum ve Hekim, 10(69-70): 47-53, 1995.

14.   Kocadağ, Z. ve Özgen, H. “Toplam Kalite Yönetimi: Sağlık Bakanlığı Hastaneleri için Bir Model Önerisi”, İçinde: 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu-Bildiriler, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, 1995, s.328. (Tam Metin)

15.   Özgen, H. ve Ersoy, K. “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalitenin Gelişimine Kısa Bir Bakış”, Kalite Dergisi, 4(13): 5-9, 1995.

16.   Akgün, A. ve diğerleri “Zaman Yönetimi: Hastane Yöneticileri Zamanlarını Nasıl Yönetiyorlar?” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 3(1): 1-20, 1995. 

 

KİTAPLAR

1.       “Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002-2003”, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi, Ankara, 2006.

 

ANSİKLOPEDİDE MADDELER

1.       Özcan, Y.A., Özgen, H. ve Morey, R.C. “Hospitals”, Encyclopedia of Operations Research and Management Science, ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, 370-372, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 2001.

2.       Özcan, Y.A., Özgen, H. ve Flagle, C.D. “Medical Practice and Health Care ManagementTC  \l 1 "ÖZCAN, Yaşar. A.; ÖZGEN, Hacer, Flagle, Charles D. “Health Care Management and "”, Encyclopedia of Operations Research and Management Science, ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, 503-508, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 2001.

 

RAPORLAR

1.       Özgen, H. “Upgrading The Statistical System & Phase II – Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics” başlıklı rapor içinde “Improvement of Turkey Household Out-Of-Pocket Health Expenditure Statistics” bölümü, 2008.

2.       Özgen, H. ve Yalçın, P. “Türkiye Ulusal Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması 2002-2003 Verilerinin Analizi”, 2005.

3.       Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P. ve Berman, P. “Formal and Informal Household Spending on Health: A Case Study From Turkey”, 2004.

 

ULUSLARARASI YAYINLARA ATIFLAR

Uluslararası yayınlarına SSCI/SCI indeksi kapsamındaki dergilerde yayınlanan 19 makalede, alan indeksi kapsamındaki dergilerde yayınlanan 14 makalede ve yabancı dilde yazılan 4 kitapta olmak üzere toplam 37 atıf bulunmaktadır.

 

ULUSLARARASI VE ULUSAL TOPLANTILAR (TEBLİĞLİ)

1.       Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Tatar, M., Berman, P., “İnformal Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörler”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 22-26 Ekim 2008, Antalya.

2.       Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Türkiye’de Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi”, poster, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 22-26 Ekim 2008, Antalya.

3.       Uğurluoğlu, E., Özgen, H. “Türkiye’de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi”, poster, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 22-26 Ekim 2008, Antalya.

4.       Özgen, H. “Maliyet-Etkililik ve Kalite İlişkisi”, Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Performans Yönetimi Kongresi, 16-18 Kasım 2006, Antalya.

5.       Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P. & Berman, P. “Formal and Informal Payments for Health in Turkey: Size, Composition, and Equity”, 2005 IHEA World Congress, poster, 10-13 Temmuz 2005, Barselona, İspanya.

6.       Özgen, H. ve Özcan, Y.A. “Longitudinal Analysis of Efficiency in Dialysis”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, 6-10 Temmuz, 2003, İstanbul.

7.       Özgen, H. ve Şahin, İ. “Türkiye’de Diyaliz Endüstrisinin Gelişimi ve Performansından İzlenimler”, 18. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2001, Kapadokya.

8.       Özcan, Y.A. ve Özgen, H. “Technical Efficiency in Renal Dialysis: An Application of Data Envelopment Analysis”, Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS) Meeting, 5-8 Kasım 2000, San Antonio, ABD.

9.       Özgen, H. ve Özcan, Y.A. “Factors Associated with Efficiency in Producing Dialysis Treatments”, Association for Health Services Research 2000 Annual Meeting, poster, 25-27 Haziran 2000, Los Angeles, ABD.

10.   Harris, J., Özgen, H. ve Özcan, Y.A. “Performance After Mergers: A DEA Study”, Association for Health Services Research 15th Annual Meeting, poster, 21-23 Haziran 1998, Washington, DC, ABD.

 

PROJELER

1.       Türkiye’de Cepten Sağlık Harcamalarının Katastrofik Harcamalara ve Yoksullaşmaya Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen proje (2008-devam). Proje Yürütücüsü

2.       Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje (2008-devam).  Araştırmacı

3.       Upgrading The Statistical System & Phase II – Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics. Conseil Santé contract identifier: no L112 – R069 Service Agreement under the Framework Contract no EuropeAid/119860/C/SV Lot no 8. 2008. Hanehalkı Cepten Sağlık Harcaması İstatistikleri Uzmanı

4.       Türkiye Ulusal Hane Halkı Sağlık Harcamaları Araştırması 2002-2003 Verilerinin Analizi Çalışması. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi için yapılan çalışma SUVAK tarafından desteklenmiştir (2005). Danışman

5.       Formal ve İnformal Hanehalkı Sağlık Harcamaları. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte yapılan proje Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenmiştir (2004). Araştırmacı

6.       Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Dünya Bankası fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje (2004). Toplantı Koordinatörü (Hanehalkı Sağlık Harcaması Araştırma Anketinin Geliştirilmesi ve Anketör Eğitiminde de rol aldı)

7.       Yeşil Kart Araştırması. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü için yapılan proje (1993). Anketör

8.       Hastanelerde Çıktı ve İş Başarım (Performans) Ölçülmesi Araştırması. Sağlık Bakanlığı için yapılan proje (1990). Saha Elemanı

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Katılınan Toplantılar/Kurslar/Eğitimler

1.       İzleme Değerlendirme Denetçi Eğitimi Programı, 26-30 Kasım 2007, Ankara (Eğitici: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim)

2.       Türkiye 2. Flagship Kursu, 27 Kasım – 4 Aralık 2006, İstanbul (Eğitici: Desantralizasyon)

3.       Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı, 24-28 Nisan 2007, Ankara (Kolaylaştırıcı)

4.       Farmakoekonomi Üzerine Kısa Süreli Kurs: Kanıt, Para ve İlaç Seçimi, 25 Haziran-7 Temmuz 2006, İstanbul (Kolaylaştırıcı)

5.       İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Paneli, 26 Kasım 2007, Ankara (Katılımcı)

6.       Flagship 2. Eğitici Eğitimi Kursu, 17-20 Temmuz 2006, İstanbul (Katılımcı)

7.       I. Türkiye Flagship Kursu, 13-22 Mart 2006, Bolu (Katılımcı)

8.       Ulusal Sağlık Hesapları Yaygınlaştırma Toplantısı, 25-27 Eylül 2005, Ankara (Katılımcı)

9.       I. Uluslararası Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2005, Ankara (Katılımcı)

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.       Eriş, H. “SSK Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine İlişkin Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi, 2005-2007.

 

Yönetilen Doktora Tezleri

1.       Uğurluoğlu Öz, E. “Ulusal Hanehalkı Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi, 2007-2008

2.       Köse, T., “Hastanede Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Model Önerisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2006-devam

 

Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik

1.       Journal of Medical Systems, Hakem, 2007-

2.       Health Policy, Hakem, 2006-

3.       Health Care Management Science, Hakem, 2002-

4.       Hacettepe İ.İ.B.F. Sağlık İdaresi Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2006-

5.       Hacettepe İ.İ.B.F. Sağlık İdaresi Dergisi, Hakem, 2006-

6.       Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2003-2006

7.       Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hakem, 2001-2006

 

Yüksek Lisans Tezi

Hasta Bakım Kontrolünün Hastane Yönetimi Açısından Önemi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

1993.

 

Doktora Tezi

Technical Efficiency in Producing Renal Dialysis: What Are the Roles of Market Competition and Facility Conduct?

Virginia Commonwealth University School of Allied Health Professions Department of Health Administration, USA,

2000.

 

ÖDÜLLER

The James W. Begun Award. Virginia Commonwealth Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Departmanı tarafından Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Araştırma doktora programı mezunları adına 2001 yılı “En İyi Doktora Çalışması Ödülü”

 

ÜYE OLDUĞU KURUM ve DERNEKLER

European Health Management Association

 

Hacettepe Üniversitesi

Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Saglik Idaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59