Sağlık İdaresi Bölümü Ağ Sayfasına hoş geldiniz.

Sağlık İdaresi Bölümü olarak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparken, amacımız ; insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren , din , dil , ırk , etnik köken , fikir , cinsiyet , cinsel yönelim , yaş , bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan , kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır. Bölümümüz, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini taşımaktadır.

**********************************************************************************************************

Önemli Duyuru : SAİ131 Genel İşletme dersinin ara sınavı 04 Aralık 2015 Cuma günü Saat 16.00'da DZ11, DZ12 ve DZ14 dersliklerinde yapılacaktır. 

Önemli Duyuru : BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı  dersinin ara sınavı 24.11.2015 tarihinde 18:00-19:00 saatleri arasında DZ13 -  DZ16 – DZ17 dersliklerinde yapılacaktır.

Önemli Duyuru : SAİ135 Hukukun Genel Kavramları ve SAİ421 İşletme Hukuku derslerinin ara sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Vize haftasında ders yapılacaktır.

2015-2016 Akademik yılı Güz Dönemi Lisans Programı Sınav Takvimi

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Ders Programı

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Bilimsel Hazırlık/Yüksek Lisans/Doktora Ders Programı

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Dersleri

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Programı Tezsiz II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programları Program Çizelgesi

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Programı Tezsiz / II. Öğretim Dersleri

2015-2016 Güz Dönemi SKY II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi, H.Ü. Sıhhiye Kampüsünde (Sağlık Merkezinin karşısındaki H kapısı) 61-01-02-04-05 numaralı dersliklerde yapylacaktır. 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; OAJI (Open Academic Journals Index), Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Eğitim Endeksi tarafından taranmaktadır.

2014-2015 Akademik yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı

2014-2015 Öğretim yılı Bahar Dönemi Genel Sınavlarında Yapılan Değişiklik Hakkında

2014-2015 Akademik yılı Bahar Dönemi Genel Sınav Programı

2014-2015 Öğretim yılı Bahar Dönemi "Sağlık Kurumları Yönetimi" ile "Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi" Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Genel Sınav Programı

Mezuniyet Töreni Hazırlık Programı Hakkında

2014-2015 Bahar Dönemi  I. Vize Programı

2014-2015 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Lisans Ders Programı

Sağlık Kurumları Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (pdf)

Sağlık Kurumları Yönetimi II. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksel Lisans Programı (pdf)

Sağlık Ekonomisi ve Farmaekonomi II. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (pdf)

Staj Duyurusu

Staj Dilekçesi

Staj Formları

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi

Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Saglik Idaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59