Sağlık İdaresi Bölümü Ağ Sayfasına hoş geldiniz.

Sağlık İdaresi Bölümü olarak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparken, amacımız ; İnsan hak ve özgürlüklerine Saygı gösteren , din , dil , ırk , etnik köken , fikir , cinsiyet , cinsel yönelim , yaş , bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan , kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe Saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır. Bölümümüz, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini taşımaktadır.

**********************************************************************************************************

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Programı Tezsiz II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programları program çizelgesi

2015-2016 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Programı Tezsiz / İkinci Öğretim Dersleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; OAJI (Open Academic Journals Index), Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Genel Sınavlarında Yapılan Değişiklik Hakkında

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Genel Sınav Programı

2014-2015 öğretim yılı Bahar Dönemi "Sağlık Kurumları Yönetimi" ile "Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi" Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için genel sınav programı

Mezuniyet Töreni Hazırlık Programı hakkında

2014-2015 Bahar Dönemi  I. Vize Programı

2014-2015 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Lisans Ders Programı

Sağlık Kurumları Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (pdf)

Sağlık Kurumları Yönetimi II. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksel Lisans Programı (pdf)

Sağlık Ekonomisi ve Farmaekonomi II. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (pdf)

Staj Duyurusu

Staj Dilekçesi

Staj Formları

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi

Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Saglik Idaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59