Anasayfa

Sağlık İdaresi Bölümü Ağ Sayfasına hoş geldiniz. 

Sağlık İdaresi Bölümü olarak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparken, amacımız ; insan hak ve özgürlüklerine Saygı gösteren , din , dil , ırk , etnik köken , fikir , cinsiyet , cinsel yönelim , yaş , bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan , kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe Saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır. 

Güncel Duyurular

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde SAİ 496 Staj Dersinden Telafi Yapacak Öğrencilerin Listesi 

2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Final Programı 

SAİ 232 Kamu Maliyesi dersi'nin ara sınavı 6 Mayıs 2016 cuma günü ders saati'nde yapılacaktır. 

2015-2016 Bahar Yarıyılı Sağlık Kurumları Yönetimi / Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı Final Sınav Tarihleri 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,  Mart , Haziran , Eylül ve  Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanmaktadır. 

Yayınlanmakta olan makaleler ; 

Index Copernicus International, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı) veritabanlarında taranmaktadır.

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Vize Programı 

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Ders Programı 
2016-03-09 18:17:57

Erasmus Duyuruları 
2016-03-09 18:16:57

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Son Sayı 
2016-03-09 18:15:47

SAİ496 Staj Duyurusu 
2016-03-09 18:19:45

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Ders Programı
2016-03-09 18:19:16

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Bilimsel Hazırlık/Yüksek Lisans/Doktora Ders Programı
2016-03-09 18:18:39

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi güncel haber
2016-03-09 18:10:53

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık İdaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59