Sağlık İdaresi Bölümü ağ sayfasına hoş geldiniz.

Sağlık İdaresi Bölümü olarak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparken, amacımız ; insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren , din , dil , ırk , etnik köken , fikir , cinsiyet , cinsel yönelim , yaş , bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan , kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır. Bölümümüz, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini taşımaktadır.

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Ders Programı

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Bilimsel Hazırlık/Yüksek Lisans/Doktora Ders Programı

2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Ders Programı

İYB106 Genel Muhasebe II Tek Ders Sınav Tarihi 10.02.2016 saat : 10:00' da yapılacaktır.

SAİ496 Staj duyurusu için tıklayınız.

Staj Dilekçesi

Staj Formları

Yeni Erasmus+ anlaşması. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Index Copernicus International tarafından da indekslenmeye başlamıştır. 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin tarafından taranmaktadır.

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık İdaresi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59