Anasayfa

Sağlık Yönetimi Bölümü Ağ Sayfasına hoş geldiniz. 

Sağlık Yönetimi Bölümü olarak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparken, amacımız; insan hak ve özgürlüklerine Saygı gösteren, din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen, üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan, kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen, yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen, kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe Saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır. 

Güncel Duyurular

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı ile 2017-2018 Akademik Yılında Güz Dönemi veya 1 Akademik Yıl için yurt dışına gidecek öğrencilerimize 26-27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Oryantasyon Programı yapılacaktır. Konu ile ilgili duyuru ab ofisi  sayfasında  duyurular başlığında http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/duy190417.pdf linki ile yer almaktadır.  (20.04.2017)


SAİ 230 İdare Hukuku Dersi Ara Sınavı, 26.04.2017 Çarşamba günü 16:00-17:00 saatleri arasında DB7 ve DB8 dersliklerinde yapılacaktır.  (13.04.2017)


SAİ 484 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi Ara Sınavı, 27.04.2017 Perşembe günü 16:00-17:00 saatleri arasında DZ17 dersliğinde yapılacaktır.  (13.04.2017)


SAİ 308 Medeni Hukuk Dersi Ara Sınavı, 28.04.2017 Cuma günü 16:00-17:00 saatleri arasında DB8 dersliğinde yapılacaktır.  (13.04.2017)


2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Vize Programı  (31.03.2017)


İdare Hukuku Dersi Ödev Konuları  (20.03.2017)


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi Ödev Konuları  (20.03.2017)


Medeni Hukuk Dersi Ödev Konuları  (20.03.2017)


Hukuk Dersleri Devam, Sınav ve Sınıf Geçme Yönergesi  (17.03.2017)


2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans Ders Programı  (07.03.2017)


Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (15.02.2017)


Farabi Değişim Programı 2017-2018 Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvimi (15.02.2017)


2017-2018 Akademik yılı değişim programı takvimi açıklanmıştır. Duyuru ve başvuru için YÖK tarafından tanınan süre kısıtlı olduğundan öğrencileri bilgilendirmek üzere elektronik olarak afiş ve el ilanı hazırlanmıştır. (14.02.2017)


Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim 2017 Bahar Yarıyılı Ders Programı (09.02.2017)


2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programları (02.02.2017)


Ders Kayıt İşlemleri Hakkında Açıklamalar


2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi ve 1 Akademik Yıl için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı Seçim takvimi yayınlanmıştır.  (http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/SecimTakvimi17-18GuzDonemi.pdf)


Staj Duyurusu

Staj Dilekçesi

Staj Formları


19.01.2017 Perşembe günü saat 09:00-10:50 arasındaki SAİ135 (KAY153) Kodlu Hukukun Genel Kavramları dersinin sınavının yapılacağı derslikler değişmiştir. Derslikler: D13, D14, D15, DB7 ve DB8


Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Genel Sınav Programı

  • 14 Ocak 2017 Cumartesi günü sınavları, Beytepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin "DZ12" ve "DZ13" No'lu sınıflarında gerçekleştirilecektir.
  • 15 Ocak 2017 Pazar günü sınavları, Sıhhiye Kampüsü, Tıp fakültesi Dekanlığı'nın "61-5" ve "61-6" No'lu sınıflarında gerçekleştirilecektir.

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Programı
  • 14 Ocak 2017 Cumartesi günü sınavları, Beytepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin "DZ12" ve "DZ13" No'lu sınıflarında gerçekleştirilecektir.
  • 15 Ocak 2017 Pazar günü sınavları, Sıhhiye Kampüsü, Tıp fakültesi Dekanlığı'nın "61-5" ve "61-6" No'lu sınıflarında gerçekleştirilecektir.

SAİ135 Hukukun Genel Kavramları Dersi Sınav Notları

Notunun beklenenin altında veya üstünde olduğunu düşünen öğrenci ; 24 saat içinde avmserdogan@gmail.com adresine bildirdiği taktirde, kağıdı yeniden incelenecektir. 


SAİ425 Sağlık Hukuku Dersinin 09.01.2017 tarihindeki final sınavı iptal olmuştur. Bunun yerine 20.01.2017 tarihine kadar, final ödevinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca 08.01.2017 tarihine kadar, vize ödevlerinin dersin hocasına mail atılması rica olunur.


SAİ421 İşletme Hukuku Dersi Sınav Notları


2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği 1. Başvuru Dönemi Seçim Takvimi Buna göre Yabancı Dil Notu olmayan öğrencilerimiz için Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından düzenlenecek olan Dil Sınavı için ayrıntılı bilgilendirmeyi YDYO’nun ilgili linkinden (http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/tr/erasmus+_yabanci_dil_sinavina_-249) görebilirsiniz.


2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Final Programı


Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Sıdıka Kaya'nın, Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Uz. Seda Karsavuran, Uz. Onur Toka ile birlikte hazırladıkları "İç Hastalıkları Servislerinden Taburcu Olan 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Hastaneye Yeniden Yatışlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bildirisi, Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi'nde "En İyi Bildiri Birincilik Ödülü" almıştır.  Hocamızı kutluyoruz.


SAİ131 Genel İşletme dersinin sınavı 09.12.2016 Cuma günü saat 16:00'da A1 ve D11 dersliklerinde yapılacaktır.


SAİ135-KAY153 Hukukun Genel Kavramları dersinin sınavı 14.12.2016 Çarşamba günü saat 16:00'da A1, A3, D7 ve D10 dersliklerinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ortak yapılacaktır.


SAİ421-KAY345 İşletme Hukuku dersinin sınavı 22.12.2016 Perşembe günü saat 16:00'da D13, D14 ve D15 dersliklerinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ortak yapılacaktır.


IBAN Bilgileri


Sınav oturma planları ile ilgili duyuru


2016-2017 Güz dönemi itibariyle Doktora Yeterlilik Sınavı'na girecek öğrencilerimizin 01.12.2016 tarihine kadar anabilim dalı başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.


2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Vize Programı


SAİ135 Hukukun Genel Kavramları ödev konuları için tıklayınız.


SAİ421 İşletme Hukuku ödev konuları için tıklayınız.


2016-2017 Güz Dönemi Sağlık Kurumları Yönetimi Bilimsel Hazırlık/Yüksek Lisans/Doktora Ders Programı


2016-2017 Güz Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Ders Programı


2016-2017 Güz Dönemi Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Ders Programı


Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı kapsamındaki dersler 2016-2017 Güz Döneminden itibaren Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde verilecektir. 


Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Mart , Haziran , Eylül ve  Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanmaktadır.

Yayınlanmakta olan makaleler; Index Copernicus International, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı) veritabanlarında taranmaktadır.


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı İkinci Öğretim/ Uzaktan Eğitim Programları Dönem Projesi Dersi Raporu Hazırlama Kılavuzu


2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Vize Programı 


2015-2016 Bahar Dönemi Sağlık İdaresi Bölümü Lisans Ders Programı 
2016-03-09 18:17:57


Erasmus Duyuruları

Yasal Sorumluluk Sınırı

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
06800, Beytepe Yerleskesi, Ankara
Tel: (0312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58
Faks: (0312) 297 63 59

 

webmaster bsapaz

Son Güncellenme Tarihi 21.04.2017